Føtale erytrocytter i mors blod avvikles som analyse i Vestre Viken HF f.o.m. 01. oktober 2022

Det blir endringer i analysemetode fra 1. oktober 2022

Publisert 28.09.2022
Sist oppdatert 24.08.2023

Vestre Viken Helseforetak bruker Kleihauer-Betke metoden, mens Oslo Universitetssykehus (OUS) utfører analysen på flowcytometer. Dette anses å være mere presis og av bedre kvalitet med tanke på å vurdere føtomaternell blødning.

Fra 1. oktober 22 vil derfor denne analysen sendes til, og utføres ved OUS, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin Ullevål sykehus, Seksjon for immunhematologi.»​

Marianne Holt Spanggaard                                                                                
Lege i Spesialisering   
Avdeling for laboratoriemedisin                                                                                                    ​Seksjon medisinsk biokjemi                               

Bess Margrethe Frøyshov
Avdelingsoverlege
Avdeling for laboratoriemedisin
Seksjon medisinsk biokjemi