Forsinkede svar på enkelte underlivsanalyser

Grunnet tekniske problemer er PCR-instrumentet som utfører analyser for påvisning av Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae og Mycoplasma genitalium midlertidig ute av drift.

Publisert 24.01.2017
Sist oppdatert 17.02.2017

​Reservedeler er bestilt og instrumentet forventes klart igjen i løpet av noen få dager. Prøvene blir oppbevart og analysert umiddelbart etter reparasjonen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Nina Bjerke
Fagbioingeniør genteknologi │ Bærum sykehus
Telefon: 67 80 97 25