Følger FHI’s kriterier for koronatesting

Testkapasiteten for Vestre Viken HF vil inntil videre ligge på 5-600 prøver per døgn i en to ukers horisont. Men mot slutten av april vil vi kunne mer enn tredoble denne kapasiteten.

Publisert 24.03.2020
Sist oppdatert 06.06.2023

Vestre Viken HF hadde i forrige uke bare få dagers forbruk på coronavirustester   og måtte gjøre grep for å kunne prioritere de viktigste gruppene.

- Vi har siden dette jobbet på spreng for å bestille inn alternative produkter samt starte egenproduksjon av prøvetakingsutstyr, opplyser Roar Bævre-Jensen, avdelingsoverlege for medisinsk mikrobiologi i Vestre Viken HF. 

Vestre Viken HF har kapasitet til å følge FHI's kriterier for coronavirustest, og vil ta imot alle prøver som tilfredsstiller disse kriteriene.

- Vår kapasitet vil inntil videre ligge på 5-600 prøver pr døgn i en 2 ukers horisont. Mot slutten av april vil vi kunne mer enn tredoble denne kapasiteten, legger Bævre-Jensen til. 

Han beklager støy og uro de siste dagers endringer har medført, men understreker at de ikke har sett noe annet valg enn å være ansvarlige og sikre videre drift.

- Vi ønsker å presisere at absolutt alle laboratorier i Norge er påvirket av de leveranseproblemene som har vært, selv om noen laboratorier har vært litt mer heldige enn andre med hvilken lagerbeholdning de hadde rett i forkant av at leveranseproblemene startet, avslutter han.