Etikettering av mikrobiologiske prøver

Avdeling for laboratoriemedisin, medisinsk mikrobiologi, skal om kort tid ta i bruk en pipetteringsrobot i rutinen for PCR-analyser (genteknologi). I den forbindelse er det meget viktig at etiketten settes riktig på glasset slik at barkoden er leselig for pipetteringsroboten.

Avdeling for laboratoriemedisin, medisinsk mikrobiologi Drammen
Publisert 27.02.2017

​Etiketten må settes i en rett vinkel på glasset, og slik at barkoden står minst 2 cm fra bunnen av glasset.

Visuell forklaring til merking av prøvebeholder.

Eventuelle spørsmål rettes til:

Avdeling for laboratoriemedisin, medisinsk mikrobiologi Drammen
Telefon: 32 80 36 11