Endring i mikrobiologisk prøvetaking og analyser

Endrede prosedyrer for virus i fæces og dyrkning av puss, sårsekret, gonokokker m.m.

Publisert 16.06.2017
Sist oppdatert 10.01.2024

​Virus i fæces

Fra 30. mai skal prøver for påvisning av virus i fæces sendes på Fecal TransSwab medium på samme måte som for påvisning av tarmpatogene bakterier og parasitter.

Tidligere måtte viruspåvisning i fæces utføres på fæces uten tilsetning sendt i eget rør. Endringen gjelder for rotavirus, norovirus, adenovirus og enterovirus.

Dersom både tarmpatogene bakterier og virus ønskes undersøkt, er det tilstrekkelig med ett Fecal TranSwab rør.

Dyrkning av puss, sårsekret, sekret, gonokokker etc.

Dyrkningsprøver skal tas med tykk pensel på kullmedium. Dette gir best bakterieoverlevelse og vekst (evt. lagerbeholdning med amies uten kull brukes opp først). Tynn pensel kan benyttes ved prøvetaking fra luftveiene av små barn og ved gonoré.

Ved prøvetaking fra tørre områder kan pensel fuktes i mediet før prøvetaking.

Ved mistanke om gonoré anbefales både prøve til PCR (pensel eller urin på Aptima-rør) og prøve til dyrkning. Dyrkningsprøven må tas på kullpensel, da andre medier som for eksempel TranSwab har alt for dårlig sensitivitet.
 
For fullstendig oversikt se MIK Prøvetakingsutstyr.

Vestre Viken 20.05.2017

Pål A. Jenum
Avdelingsoverlege, professor
Medisinsk mikrobiologi/Avdeling for laboratoriemedisin
Vestre Viken