Endret prosedyre for laktosebelastning

Vestre Viken utfører ikke laktosebelastning på pasienter over 12 år fra primærhelsetjenesten grunnet smittehensyn. Det anbefales å bestille Laktase-gentest.

Publisert 27.10.2020
Sist oppdatert 13.01.2023

Dersom laktosebelastning er nødvendig, må den utføres på legekontor. Pasienter under 12 år fra primærhelsetjenesten og pasienter fra Barn/ungdom poliklinikk kan henvises til Seksjon for medisinsk biokjemi ved Drammen sykehus.

Bakgrunn

Enzymet laktase i tynntarmsslimhinnen spalter laktose (melkesukker) til de absorberbare monosakkaridene glukose og galaktose. Mangel på laktase, enten den er primær (arvelig mangel) eller sekundær (som følge av sykdom i tarmen) fører til at laktose (melkesukker) ikke nedbrytes og fordøyes, og det ses da manglende økning i B-glukose etter laktoseinntak.

Indikasjon for laktosebelastning

Magesmerter, diaré og luftplager, hvor man mistenker at årsaken kan være laktoseintoleranse. Testen skiller ikke mellom primær og sekundær laktasemangel.

Gjennomføring

Fastende blodglukose på 8 mmol/L eller mer medfører at testen ikke utføres. Gentesten kan allikevel utføres.

Til voksne gis 50 g laktose (tilsvarer innholdet i én liter melk) løst i 300 mL vann. Til barn gis 1 g/kg kroppsvekt, maksimalt 50 g. Løses i vann. Laktoseløsningen inntas i løpet av 5 minutter. Prøver tas kapillært og fastende. Prøver tas deretter etter 15, 30 og 45 minutter.

Tolkning
​Glukosestigning​Glukosestigning
​≥ 1,8 mmol/L​Laktosetoleranse (laktasemangel usannsynlig)
​1,4–1,7 mmol/L​Gråsone, laktosetoleranse sannsynlig (neppe laktasemangel)
​1,1–1,3 mmol/L​Gråsone, mistanke om laktoseintoleranse/laktasemangel
​< 1,1 mmol/L​Laktoseintoleranse/laktasemangel

For mer info kan du se Medisinsk biokjemis prosedyre om laktosebelastning på voksne i Primærhelsetjenesten

Opplæring

Dersom personalet på legekontoret ønsker opplæring kan de kontakte laboratoriekonsulenten ved det aktuelle sykehuset.