Endret metode for TRAS

Immunologisk lab ved Drammen sykehus har f.o.m. 01. mai 2017 endret metode for analysering av autoantistoff mot thyreoidea reseptor (TRAS).

Avddeling for laboratoriemedisin
Publisert 05.05.2017

​Analysen er overført fra manuell metode til vårt analyseinstrument Phadia 250.

Svarene angis som negativ, grenseverdi eller positiv, men tallverdiene kan ikke direkte sammenlignes med resultater fra før 01. mai 2017.

Antistoff mot thyreoideareseptor påvises hyppigst ved Grave’s sykdom (autoimmunbetinget hyperthyreose), sjeldnere ved primær atrofisk hypothyreose.

Med vennlig hilsen

Jonn Larsen
Seksjonsoverlege
Avd. for laboratoriemedisin
Vestre Viken HF
Tlf. 32 80 37 65

Kristin Austad
Overbioingeniør
Immunologisk lab.
Vestre Viken HF
Tlf. 32 80 37 47