Differensialdiagnostikk i luftveisprøver fra primærhelsetjenesten

Mikrobiologisk seksjon Drammen vil fra uke 42 tilby utvidet diagnostikk på luftveisprøver fra fastleger og legevakter i hele Vestre Viken. Tilbudet vil ikke gjelde for teststasjoner spesialisert for koronavirus-diagnostikk.

Roar Bævre-Jensen, Avdelingsoverlege ved Medisinsk mikrobiologi.
Publisert 05.10.2021
Sist oppdatert 04.07.2023

For å kunne jobbe mest mulig effektivt og hensiktsmessig vil differensialdiagnostikken kun være mulig å rekvirere i pakker, og ikke enkelte agens alene eller som tillegg til pakkene.

Det vil være 2 pakker tilgjengelig:

 1. Luftveisvirus
  • koronavirus
  • influensa A
  • influensa B
  • RS-virus
  • rhinovirus
  • metapneumovirus
 2. Hoste
  • Mycoplasma pneumoniae
  • Chlamydia pneumoniae
  • Bordetella pertussis

Mikrobiologisk seksjon Bærum vil inntil videre kun tilby koronavirusdiagnostikk som nå, og prøver til differensialdiagnostikk må derav tas på egen prøvepensel og med egen rekvisisjon for forsendelse til Drammen.

Fordi det fortsatt er store prøvemengder for koronavirusdiagnostikk, og pålagt beredskap for dette, er det ønskelig at utvidet luftveisdiagnostikk kun gjøres ved god klinisk indikasjon og med bakgrunn i en legevurdering. Analysene utføres inntil videre daglig på hverdager. Ved behov for kort svartid for SARS-CoV-2 anbefales det egen prøve hvor kun dette er rekvirert.

Dette er et nytt steg i normaliseringen av vårt repertoar til primærhelsetjenesten, og ytterligere utvidelse av repertoar vil kontinuerlig bli vurdert opp mot prøvemengde og kapasitet for både ordinær koronavirusdiagnostikk og utvidet luftveisdiagnostikk.