Coronavirus-testing i Vestre Viken fra mandag 9. mars 2020

Vestre viken HF har etablert diagnostikk for viruset som gir denne sykdommen og kan tilby diagnostikk for pasienter som fyller kriteriene gitt av FHI. Testen er en kvalitativ påvisning av CoV E-gen ("in-house" RT-PCR) basert på Berlin-protokollen anbefalt av WHO.

Publisert 06.03.2020
Sist oppdatert 06.06.2023
Et nærbilde av en blomst

Se Folkehelseinstituttets hjemmesider for oppdaterte retningslinjer for testing

Hvordan tas prøven

Prøvene må merkes med pasient-ID og etikett fra rekvirerende system.

Kliniske opplysninger inkludert relevant reiseanamnese må påføres for trygg og korrekt prøvebehandling.

I kliniske opplysninger skal det fremkomme:

  • Reisemål innen siste 14 dager
  • smitterisiko
  • symptomer
  • info om debut av symptomer

Eksterne prøver som ikke tilfredsstiller oppdaterte kriterier for testing vil bli avvist.

Halsprøve og Nasopharynxprøve tas med samme prøvepinne (hals først og deretter nese) og puttes i Σ-TRANSWAB transportmedium (MWE) (se MIK Prøvetakingsutstyr).

Prøver leveres til lokalt laboratorium i Vestre Viken i henhold til vanlig rutine.

Prosedyrer fra Medisinsk mikrobiologi (MIK):

Prosedyre for halsprøve finner du her

Prosedyre for Nasopharynxprøve finner du her

Prosedyre MIK prøvetakingsutstyr finner du her

Prosedyre: VV-MIK Coronavirus 2019-nCoV RNA 

Svartid

Mandag–fredag:

Prøver vil bli analysert samme dag i to oppsett (kl. 08:00 og kl. 11:30) med svar i DIPS/andre systemer som mottar elektroniske svar.

Lørdag og søndag:

Prøver mottatt innen kl. 11:30 vil bli analysert samme dag med svar i DIPS/andre systemer som mottar elektroniske svar.
 

Varsling

Kommuneoverlege varsles umiddelbart ved mistenkt eller bekreftet tilfelle med Covid-19-sykdom.
 

Roar Bævre-Jensen

Spesialist i medisinsk mikrobiologi og indremedisin
Avdelingsoverlege | Medisinsk mikrobiologi | Avdeling for laboratoriemedisin
Vestre Viken HF