Bytte av hovedinstrument for allergianalyser

I uke 17 byttes hovedinstrument for allergianalyser i Vestre Viken HF. Dette vil medføre signifikante nivåendringer på tallresultatene på flere av enkeltallergenene og total IgE.

Medisinsk biokjemi
Publisert 28.04.2017
Sist oppdatert 02.05.2017

​Nytt instrument er Phadia 1000 fra Thermo Fisher Scientific, og står i Drammen.

Vi tilbyr et større utvalg av allergener, og man vil merke endring i utvalget av paneltester. Savner du noe av det som har blitt tatt bort eller har ønsker om nye allergener, ta gjerne kontakt.

Ved vanskelig diagnostiserbare kraftige allergier med anafylaksi, eller ved usikre kryssreaksjoner eller fastlåste matregimer hos pasienten, er det nødvendig med utfyllende klinisk informasjon om symptomer og funn. Dette muliggjør tilleggsanalysering av egnede molekylære allergener etter innledende testing. Resultatet blir kommentert av lablege med nødvendig informasjon for korrekt tolkning.

Som før oppbevares serum i 4 uker for eventuelle etterbestillinger.

Kontaktinfo

Etterbestilling allergianalyser: Drammen 32 80 37 38
Faglige spm: Vaktmobil lege 90 70 35 39
Praktiske spm: Servicetelefon på ditt sykehuslab.
IHR/elektronisk rekvirering Drammen, Kongsberg og Ringerike 32 80 41 30, DIPS Interactor e-rekvirering Bærum 67 80 97 20, Drammens servicenummer 32 80 37 38, Bærums servicetelefon 67 80 97 02, Kongsbergs servicetelefon 32 72 56 54, Ringerikes servicetelefon 32 11 60 75.

Med ønske om et fortsatt godt faglig samarbeid.
Ved Birgitte Seierstad, Lege i spesialisering, og Jon Norseth, Avdelingsoverlege ved Medisinsk biokjemi.