Bruk av riktig adresse i kontakt med Vestre Viken

Det er viktig å bruke riktig adresse når du skal sende og motta elektroniske meldinger til og fra Vestre Viken HF. Vi ber derfor om en sjekk av adresser.

Vestre Viken HF.
Publisert 27.02.2017
Sist oppdatert 10.01.2024

Fra 25. mars 2017 tar Vestre Viken HF i bruk Norsk Helsenetts adresseregister. Legekontor og kommuner bes derfor om å sjekke at opplysninger om virksomheten er korrekt registrert i Norsk Helsenett.

Fra 25. mars vil det kun være mulig for Vestre Viken å motta elektroniske meldinger på pasienter som har gyldig fødselsnummer eller D-nummer.

Til kommuner

Ønsker kommunen å samhandle elektronisk med Vestre Viken om tjenester, må disse tjenestene være riktig registrert i Norsk Helsenetts adresseregister. Det skal fremkomme i Norsk Helsenett om samhandling knyttet til tjenesten kan foregå elektronisk eller på papir. Sørg for at informasjonen i Norsk Helsenett jevnlig oppdateres ved endringer.

Til fastleger

For at dine henvisninger til våre sykehus skal komme frem til riktig sted, må du sørge for at adresseregisteret i ditt datasystem samsvarer med de adresser Vestre Viken har publisert i Norsk Helsenett. Sjekk også at du står oppført med riktig legekontor og adresse i registeret. Dette inkluderer også riktig postadresse.

Vi ber derfor om at legekontorer som ikke allerede har gjort det, snarest oppdaterer meldingstjener og globalt adresseregister i henhold til det som er oppført i Norsk Helsenett. For å unngå at elektroniske henvisninger avvises, oppfordrer vi alle til å ha ordnet dette innen 20. mars 2017. Det er også viktig at leger med lokale profiler og lokale adresseregister i eget fagsystem, oppdaterer disse.

Vestre Viken innfører automatisk oppdatering av sitt adresseregister i samsvar med de endringer som gjøres i Norsk Helsenett, slik at meldinger fra oss ikke lenger blir sendt til leger som har sluttet ved et legekontor.

Endre til riktig adresse hvis du får feilmelding

Har du som henviser registrert feil postadresse på sykehuset du skal henvise pasienten til, vil du etter 25. mars 2017 oppleve at henvisningen feiler. Du får da en kvittering som informerer deg om dette. For at henvisningen skal komme frem må du snarest endre adressen til det som er korrekt i henhold til Norsk Helsenett.

Du kan også sende henvisningen på papir. Da er det også viktig at adressen er oppdatert.

Sjekk korrekte adresser for Vestre Viken HF her.

Bakgrunnen for endringene

Norsk Helsenetts adresseregister er et nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk og per post innen helse- og omsorgssektoren. Formålet med ett felles adresseregister er enklere vedlikehold og mindre sannsynlighet for feil i registrerte opplysninger.

Innføringen av Norsk Helsenetts adresseregister er et ledd i at vi 25. mars går over på regional standard av elektronisk pasientjournal, som det femte helseforetak i regionen. Dette skal legge til rette for at pasientene i fremtiden kan få én pasientjournal uavhengig av hvor de behandles i Helse Sør-Øst.

Spørsmål

Har du spørsmål kan du kontakte din journalleverandør og/eller IKT-drift i egen virksomhet. Du kan også ta kontakt med Vestre Viken via ordinære kontaktpunkter for elektroniske meldinger.