Avvikling av Mycoplasma pneumoniae IgM test

Avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken velger å avvikle Mycoplasma pneumoniae IgM test grunnet relativt store variasjoner i testen.

Avdeling for laboratoriemedisin.
Publisert 16.03.2017

Vi har, i likhet med flere andre laboratorier, over lengre tid opplevd relativt store variasjoner i vår test for Mycoplasma pneumoniae IgM påvisning. Dette er et problem som vedvarer og vi risikerer derfor en stor andel av både falske positive og falske negative resultater. Dermed kan vi ikke på tilfredsstillende måte ha oversikt over testens prestasjon.

Vi konkluderer derfor med at vi ikke kan gå god for testen, og på denne bakgrunn ser vi oss nødt til å avvikle den. Serologisk utredning mhp mycoplasma-infeksjon er relativt sjeldent godt indisert. Vi ønsker derfor heller ikke å etablere en ny serologisk test for problemstillingen.

Vi minner om at det anbefales dyp neseprøve på Transwab for PCR-diagnostikk ved symptomvarighet under 4 uker. Dette er en sikker og god metode for påvisning av mycoplasma-infeksjon.

Roar Bævre-Jensen
Seksjonsoverlege,
Medisinsk mikrobiologi
Avdeling for laboratoriemedisin
Vestre Viken HF