Analysering av steiner

Vestre Viken utfører steinanalyser. I 2015 byttet vi fra våtkjemisk til en bedre metode, og analyserer nå innkomne konkrementer med infrarød spektrometri. Da får man en svært presis diagnostikk av steinens sammensetning, og bakenforliggende årsak til steindannelse kan og bør i noen tilfeller korrigeres.

Avdeling for laboratoriemedisin
Publisert 24.02.2017
Sist oppdatert 14.03.2017

Stein sendes i egnet beholder til medisinsk biokjemi på ditt sykehus i Vestre Viken. Selv små steiner ned til vekt 0,1 mg kan analyseres. Man kan f.eks. tisse på potte eller gjennom filter for å fange opp passerende steiner. Dersom pasienten har samlet opp flere steiner i løpet av samme steinanfall, sendes de inn i samme beholder. Dersom pasienten har tilgjengelig gamle steiner som er kvittert ut, tar vi de gjerne inn for sammenliknende analysering, med tydelig merking i separat beholder. En studie viste at det ved ca. 30 % av tilfellene ikke er samme stein ved nytt anfall som ved forutgående anfall. Derfor anbefales analysering av steinsammensetning ved alle nyresteinsanfall.

Mvh.
Avdeling for laboratoriemedisin v/
Lege i spesialisering Birgitte Seierstad og Avdelingsoverlege Jon Norseth.