Akkrediteringsstatus på analyser utført ved Bærum sykehus

I perioden fra 30. oktober til 14. desember 2017 er det gitt ut svar med manglende akkrediteringsmerke på akkrediterte analyser som er utført ved laboratoriet på Bærum sykehus. Vi vil presisere at kvaliteten på analysene ikke har vært påvirket av dette.

Avdeling for laboratoriemedisin
Publisert 14.02.2018