Pasientsikkerhetsuka

Vestre Vikens ansatte arbeider med pasientsikkerhet og kvalitet gjennom hele året. Pasientsikkerhetsuka er en uke hvor arbeidet med pasientsikkerhet blir vist fram og delt med kolleger og andre interesserte for å spre ideer og inspirasjon om hvordan arbeide konkret med pasientsikkerhet.

Hensikten med Pasientsikkerhetsuka er å øke dialog og åpenhet om pasientsikkerhet, og spre informasjon om hvordan vi arbeider med dette. Pasie​ntsikkerhet skal være tilstede i de ansatt​​es bevissthet hele tiden, men i denne uka er det ekstra oppmerksomhet på dette.
 

​Pasientsikkerhetsuka 2024​

Pasientsikkerhetsuka 2024 arrangeres i uke 38, 16 - 20 september

Pasientsikkerhetsuka er en arena for å dele erfaringer og kunnskap som andre kan ha nytte av.

Du inviteres til å presentere poster i Vestre Viken sin Pasientsikkerhetsuke 2024. Presentasjonen er digital, og enkelte klinikker inviterer også til fysisk posterutstilling. Noen bidragsytere kan bli forespurt om å dele kunnskap som faglig fremlegg.

Hvis du har et arbeid du vil formidle til kolleger, send informasjon om din deltagelse til din lokale representant i arbeidsgruppa Pasientsikkerhetsuka 2024, senest 1. august

Informasjonen må inneholde:

  • Personalia – navn, stilling, arbeidssted (seksjon, klinikk)
  • Tittel på arbeidet
  • Kort tekst/ «teaser» som kan legges på nettside for å presentere poster. Beskriver kort hva arbeidet handler og inkluder resultater.
  • Om ønskelig kan abstraktmal benyttes – se nederst denne siden

 

Frist for innsending av ferdig poster er 15 august 2024.

Poster skal være i stående format.

 

Vestre Viken har sendt inn faglige bidrag til åpningsprogrammet i HSØ.


 

Klinikk Representant Mail
BS Kristin Jannicke Pedersen Kristin.jannicke.pedersen@vestreviken.no
DS Kristine Beate T. Delemos Kristine.DeLemos@vestreviken.no
KS Knut Runar Knutsen Bsknur@vestreviken.no
KIS Eva Syvertsem Eva.syvertsen@vestreviken.no
KMD Siri J. Hafkjold Siri.hafskjold@vestreviken.no
PHR Kirsten Sæbøe Nystuen Kirsten.saeboe.nystuen@vestreviken.no
PHT Frode Møller Olufsen Froolu@vestreviken.no
RS Hilde Eriksen Bråten Hilde.eriksen.bråten@vestreviken.no

​​

Innhold i mail: Beskriv ditt arbeide med bakgrunn for arbeidet, oppstart, metodikk, resultater m.m. Benytt gjerne vedlagt abstrakt mal  

 
​Klokkeslett og sted ​Tema og målgruppe ​Praktisk informasjon
     
     
     

 

 
​Klokkeslett og sted ​Tema og målgruppe ​Praktisk informasjon
     
     
     
     
     
 
​Klokkeslett og sted ​Tema og målgruppe ​Praktisk informasjon
     
     
     
 
​Klokkeslett og sted ​Tema og målgruppe ​Praktisk informasjon
     
     
     
 
​Klokkeslett og sted ​Tema og målgruppe ​Praktisk informasjon
     
     
     

 

 
​Klokkeslett og sted  ​Tema og målgruppe ​Praktisk informasjon


     
     
     
     
     
     
 
​Klokkeslett og sted  ​Tema og målgruppe ​Praktisk informasjon
   
 
 
     
     
​Klokkeslett og sted  ​Tema og målgruppe ​Praktisk informasjon


   
 
     
     
 
Klokkeslett og sted  ​Tema og målgruppe​

​Praktisk informasjon


     
     
     
 
Klokkeslett og sted  ​Tema og målgruppe​

​Praktisk informasjon


     
     
   

 ​

Klokkeslett og sted Tem​a og målgruppe​ Praktisk informasjon
     
     
     
     

 

 
Klokkeslett og sted Tema og målgruppe Praktisk informasjon
     
     
     
     

 

 
Klokkeslett og sted Tema og målgruppe Praktisk informasjon
     
     
     
     
     
     
     
 
Klokkeslett og sted Tema og målgruppe Praktisk informasjon
   
     
     
     
 
Klokkeslett og sted Tema og målgruppe Praktisk informasjon
     
     

Klokkeslett og ​sted Tema og målgruppe Praktisk informasjon
     
 
Klokkeslett og sted Tema og målgruppe Praktisk informasjon
     

Klokkeslett og sted Tema og målgruppe Praktisk informasjon
     

 

 
​Klokkeslett og sted  ​Tema og målgruppe ​Praktisk informasjon
     
     
     
 
Klokkeslett og sted ​Tema og målgruppe ​Praktisk informasjon
     
     
     
     
 
Klokkeslett og sted​ ​Tema og målgruppe ​Praktisk informasjon
     
     
     
     
 
Klokkeslett og sted ​Tema og målgruppe ​Praktisk informasjon
     
     
     
     
 
Klokkeslett og sted​ ​Tema og målgruppe ​Praktisk informasjon
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

Sist oppdatert 03.06.2024