Fagkurs

Metodekurs i psykoedukativt familiesamarbeid

Et kurs for deg som ønsker et evidensbasert verktøy for familiesamarbeid som fremmer mestring og bedring hos personer med psykose og bipolare lidelser eller ROP-lidelser. Metoden har også overføringsverdi til behandling av andre langvarige lidelser.

Passert
11.
september
2023
6 dager
 1. 11. sep. 2023, 09:00 - 15:00
 2. 12. sep. 2023, 09:00 - 15:00
 3. 13. sep. 2023, 09:00 - 15:00
 4. 18. sep. 2023, 09:00 - 15:00
 5. 28. sep. 2023, 09:00 - 15:00
 6. 29. sep. 2023, 09:00 - 15:00

Tid og sted

Når

 1. 11. sep. 2023, 09:00 - 15:00
 2. 12. sep. 2023, 09:00 - 15:00
 3. 13. sep. 2023, 09:00 - 15:00
 4. 18. sep. 2023, 09:00 - 15:00
 5. 28. sep. 2023, 09:00 - 15:00
 6. 29. sep. 2023, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Spesialitet

Psykiatri

Arrangør

FoU–avdelingen har ansvar for likestilt satsing på forskning og fagutvikling, der forskning er fremskaffelse av ny eller endret kunnskap, mens fagutvikling skal bidra til at etablert kunnskap kommer til klinisk anvendelse.

Påmelding

Frist for påmelding: 04. sep. 2023

Målgruppe:

Psykologer, leger og fagpersoner med treårig helse- og sosialfaglig utdanning. Det er ønskelig med minimum to års arbeidserfaring innen psykisk helse. Kurset skal sette deltakerne i stand til å starte både familie- og flerfamiliegrupper.

Når du kommer tilbake fra kurs har du:

 • Lært kommunikasjonsteknikker som kan hjelpe familien, og som samtidig opprettholder allianse og fokus på pasienten
 • Fått innføring i de grunnleggende elementene i metoden; allianseskapende samtaler, psykoedukasjon, problemløsning, stressmestring, kommunikasjon og krisehåndtering
 • Fått veiledning i hvordan du kan starte psykoedukativt familiesamarbeid
 • Fått oppdatert kunnskap om tidlig oppdagelse av alvorlig psykisk lidelse, psykose- og bipolare lidelser og kognitive vansker
 • Fått økt forståelse for familiens rolle som samarbeidspart i behandlingen

Metodekursets oppbygging

Vi veksler mellom undervisning, erfaringsdeling, gruppeveiledning og bruk av medisinsk simulering. 

Praktisk informasjon

 • Pris: Ingen kursavgift. Enkel lunsj serveres. Kurset søkes godkjent som ledd i spesialisering for leger og fagpersoner med 3-årig helse-/sosialfaglig bakgrunn, og som vedlikeholdskurs for psykologer.
 • Maks antall plasser: 24

metodekurs.JPG


Hvorfor har klinikken valgt å drive psykoedukativt familiesamarbeid?

I Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med alvorlige psykiske lidelser anbefales familiesamarbeid som behandling. I pasientforløpene fremgår det at familien skal involveres underveis i behandlingsforløpet. Metoden anvendes i multisenterstudien Bedre Pårørendesamarbeid (BPS) – et forsknings- og forbedringsprosjekt i regi av Universitetet i Oslo som alle DPSer i Vestre Viken har deltatt i. Deltagende enheter i tjenesteinnovasjonen Basissamtaler i systematisk pårørendesamarbeid (BISP-prosjektet)  er anbefalt å inneha denne kompetansen.

Et tilbud om psykoedukativt familiesamarbeid ved psykoselidelser, bipolare lidelser og ROP-lidelser handler om hvordan familie og andre viktige omsorgspersoner informeres og inviteres inn i et samarbeid om å støtte pasienten på best mulig måte. Samtidig kan familien få råd og hjelp til å ta vare på seg selv for å kunne være gode omsorgspersoner. Den psykoedukative metoden er løsningsorientert og legger stor vekt på å lære familien å kommunisere godt med hverandre. 


«Nå er det mer slik at vi tør å snakke om ting. 
Ja altså før var det ikke så mye snakk om det som var vanskelig. 
Det var mer krangling»

«Nå forstår foreldrene
mine hvordan jeg har det»


Kontakt