Fagkurs

Fagdag, barn som pårørende, Bærum sykehus

Velkommen til fagdag om barn som pårørende på Bærum sykehus! Hvordan er det å vokse opp med foreldre med alvorlige helseutfordringer, og hva kan helsepersonell gjøre

Passert
12.
oktober
2022
 1. 12. okt. 2022, 12:00 - 15:30

Tid og sted

Når

 1. 12. okt. 2022, 12:00 - 15:30

Type arrangement

Fagdag

Arrangør

Påmelding

Frist for påmelding: 05. okt. 2022

Agenda

 • 12.00 Velkommen v/ klinikkdirektør Trine Olsen
 • 12.05 Erfaringer og hindringer når man snakker med barn som har foreldre som ruser seg.
  Turid Wangensteen, forsker, Ph.D, barnevernpedagog, Tyrilistiftelsen
 • 12.50 Pause
 • 13.00 Turid Wangensteen fortsetter
 • 13.45 Pause
 • 14.00 «Å leve i et jordskjelv-område» Hvordan ungdom med alvorlig somatisk syk forelder ser på
  mental helse, og hva de opplever som helsefremmende samtaler. Elin Kufås, sosionom og cand.polit
 • 14.45 Erfaringer og tilbud til familier/barn som pårørende i kommunene
 • 15.15 Oppsummering og takk for i dag v/ Kari Lund
Det serveres enkel lunsj fra kl. 11.30


Fagdagen er for helsepersonell ved Bærum sykehus, Psykisk helse og rus og samarbeidende kommuner.

Kontakt