Innovasjon

En innovasjon i helsesektoren er en ny eller forbedret vare, tjeneste, produksjonsprosess eller organisasjonsform som er tatt i bruk i helsesektoren.

Vestre Viken skal legge til rette for innovativ virksomhet for å skape nye tjenester og produkter som kan komme pasientene til gode.

Vestre Viken har avtale med Inven2 for kommersialisering av ideer

Strategisk handlingsplan 2023  2026

Vestre Viken sin strategiske handlingsplan for innovasjon bygger på Utviklingsplan 2035, som er Vestre Vikens viktigste strategiske dokument og peker ut retningen for arbeidet i årene fremover. 

Strategisk handlingsplan 2023  2026 (PDF)

Innovasjonskontakt:

Avdelingssjef Kristine K. Sahlberg
Kristine.Sahlberg@vestreviken.no 
Mobil: 986 41 229

Sist oppdatert 01.06.2023