Generell organisering

Forskningen i Vestre Viken skal være klinikknær. Av den grunn er det egne forskningsansvarlige i de syv klinikkene som driver klinisk virksomhet.

De forskningsansvarlige i hver enkelt klinikk er i linje til klinikkdirektørene, men forholder seg i forskningsfaglige saker til avdelingssjef for Forskning og innovasjon.

Organisasjonskartet som PDF​​


Sist oppdatert 11.05.2023