Forskningsutvalget

Forskningsutvalget (FU) ved Vestre Viken fungerer som et rådgivende organ innen forskningen.

Forskningsutvalget skal:

 • Bidra til utvikling og fornyelse av Vestre Vikens forskningsstrategi, samt bidra til realisering av denne, forankret i strategiens handlingsplan. Tillitsvalgte skal gis anledning til medvirkning.
 • Være høringsorgan og samarbeidspartner for avdelingssjef forskning og innovasjon i etablering av felles forskningsfaglige retningslinjer, registreringer, prosedyrer og kvalitetssikringssystemer for forskningsaktivitet
 • Være rådgivende organ for klinikkene i forskningsrelaterte spørsmål
 • Rådgi avdelingssjef forskning og innovasjon ved tildeling av prosjektmidler til forskning

Medlemmer av Forskningsutvalget:

 • Kristine K. Sahlberg, dr. philos. (biolog), leder
 • Arnljot Tveit, dr. med., representant fra Bærum sykehus
 • Bjørn Anton Graff, dr. philos. (siv.ing.), representant fra Klinikk for medisinsk diagnostikk
 • Marte Roa Syvertsen, dr.med., representant fra Drammen sykehus
 • Nina Helen Mjøsund, ph.d. (sykepleier), representant fra Klinikk for psykisk helse og rus ​
 • Marie Stugaard, dr. med., representant fra Ringerike sykehus
 • Åke Erling L. Andresen, cand.med., representant fra Klinikk for prehospitale tjenester
 • Gernot Ernst, cand.med., representant fra Kongsberg sykehus
 • Bente Silnes Tandberg, ph.d. (sykepleier), helsefaglig representant
 • Karin Pleym, stipendiat (sykepleier), stipendiatrepresentant
 • Cecilie Varsi, ph.d. (sykepleier), kontaktperson inntil ny ekstern representant fra Universitetet i Sørøst-Norge er valgt
 • Erik Fosse, professor (lege), ekstern representant fra ​​Universitetet i Oslo
 • Christine Malmberg, brukerrepresentant​Sist oppdatert 25.04.2024