Forskningsstrategi

For å sikre at forskningen i foretaket jobber mot målene for denne kjerneoppgaven har forskningen et styrende dokument for strategien.

Dette ligger til grunn for planlegging og organisering av forskningen i Vestre Viken, ved tildeling av interne forskningsmidler, samt utvikling av satsningsområder.

Handlingsplan for forskning 2023  2026 ​

Sist oppdatert 01.06.2023