Forskningspriser

Vestre Viken deler årlig ut forskningspris for beste artikkel publisert av en ansatt.

Prisen er på 30.000 kroner, som må anvendes til et forskningsrelatert formål. I tillegg mottar vinneren en gave.

En ekstern komité kårer prisvinneren. Kriterier som legges til grunn i vurderingen av artikler er blant annet originalitet, lettlesthet, hvor artikkelen er publisert og anvendbarhet av den nye kunnskapen som blir presentert.

​Vinner av forskningsprisen 2022

I 2022 ble psykolog Roar Fosse, Psykisk helse og rus, tildelt Forskningsprisen for artikkelen. "Strong Associations Between Childhood Victimization and Community Violence in Male Forensic Mental Health Patients” Studien er publisert på den ledende plattformen Frontiers in Psychiatry, Section Forensic Psychiatry.

​Tidligere vinnere ​

Forskningsprisen 2021

Lege Oscar Kristiansen på Drammen sykehus er tildelt Forskningsprisen 2021 i Vestre Viken HF.
Legen og forskeren er tildelt prisen for artikkelen «Effect of atorvastatin on muscle symptoms in coronary heart disease patients with self-perceived statin muscle side effects: a randomized, double-blinded crossover trial».
Artikkelen er publisert i det anerkjente tidsskriftet European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy.

Les mer om forskningsprisen til Kristiansen i nyhetssaken fra prisutdelingen

Forskningsprisen 2020

Overlege og phd-stipendiat Tone Hovda er tildelt Forskningsprisen 2020. Hovda fikk prisen som førsteforfatter for artikkelen «Screening outcome for consecutive examinations with digital breast tomosynthesis versus standard digital mammography in a population-based screening program» som er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet European Radiology.

Les mer om forskningsprisen til Hovda i nyhetssaken fra prisutdelingen

Forskningsprisen 2019

Psykolog og PHD-stipendiat Charlotte M. Teigset er tildelt Forskningsprisen 2019. Teigset fikk prisen som førsteforfatter for artikkelen «Do clinical characteristics predict the cognitive course in early-onset schizophrenia-spectrum disorders?» som er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet The Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Les mer om forskningen til Teigset i nyhetssaken fra prisutdelingen

Forskningsprisen 2018

Overlege og forsker John Munkhaugen er vinner av Forskningsprisen 2018 i Vestre Viken. Han får prisen for sin artikkel om LDL-kolesterol. I artikkelen viser han at over halvparten av alle pasienter som har gjennomgått et hjerteinfarkt har dårlig regulert kolesterolprofil, og at nesten ti prosent ikke bruker kolesterolmedisiner i det hele tatt.

Les mer om forskningen til Munkhaugen i nyhetssaken fra prisutdelingen

Forskningsprisen 2017

Jana Christine Kuhn, lege og stipendiat ved Bærum sykehus og spesialist innen anestesiologi, mottok Vestre Vikens forskningspris for 2017. Åtte av ti kvinner som tar keisersnitt med spinalbedøvelse får blodtrykksfall. Jana Christine Kuhn har forsket på hva som er best å gjøre for å hindre dette.

Les mer om forskningen til Kuhn i nyhetssaken fra prisutdelingen

Sist oppdatert 18.01.2024