Utvikling av instrument for eksistensiell katastrofeangst (EKa) knyttet til Basal eksponeringsterapi (BET-EKa)

I behandlingsformen Basal eksponeringsterapi (BET) anses kjernen i pasientenes psykiske problemer å være en påtrengende frykt for å gå i oppløsning, bli oppslukt av altomfattende tomhet eller bli sittende fast i evig smerte, benevnt som «eksistensiell katastrofeangst» (EKa). I dette prosjektet utvikles et instrument for å måle EKa.

Forskningsprosketet startet i 2015 og er planlagt avsluttet ila. 2020.

Prosjektet utføres av Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Prosjektlederne er Didrik Heggdal og Roar Fosse.

Interne prosjektmedarbeidere er Jan Hammer samt Arne Lillelien og øvrige ansatte ved BET-seksjonen i Vestre Viken.

Prosjektet finansieres via lønnsmidler fra Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken.

Sist oppdatert 28.03.2018