Spinalvæskeundersøkelser hos hoftebruddpasienter med og uten delirium

Pasienter innlagt med hoftebrudd ved Bærum sykehus, blir spurt om å delta i en studie der vi i forbindelse ryggbedøvelse (spinalanestesi) før hoftebruddoperasjonen samler spinalvæske (væsken som omgir hjernen og ryggmargen). Vi vil analysere denne spinalvæsken for å lære mer om delirium («akutt forvirring») og demens.​

Ortopedisk avdeling/Bærum sykehus

Delirium ble før kalt "akutt forvirring". Dette er en tilstand med plutselig svikt i hukommelse, evne til å orientere seg og evne til å konsentrere seg og samle tankene. Delirium utløses av en akutt kroppslig sykdom eller skade, f.eks. lungebetennelse, urinveisinfeksjon, hjerteinfarkt eller hoftebrudd. Tilstanden er svært vanlig; av pasienter over 75 år som innlegges akutt i sykehus har
rundt 20% delirium, og blant dem med hoftebrudd er forekomsten nesten 50%. 

Delirium og demens er tett knyttet sammen. Demens er en sterk risikofaktor for delirium. I tillegg viser nyere forskning at delirium sannsynligvis kan være en risikofaktor for demens. Til tross for at delirium er vanlig, har det vært
forsket svært lite på årsakene til delirium og på sammenhengen mellom delirium og demens.

Siden spinalvæsken omgir hjernen og ryggmargen, kan analyse av denne gi verdifull informasjon om prosesser som foregår i hjernen. Både delirium og demens rammer hjernen og vi ønsker derfor å samle spinalvæskeprøver som vi kan analysere for å lære mer om disse tilstandene. 

Du spørres fordi hoftebruddoperasjoner vanligvis gjennomføres i ryggbedøvelse. I forbindelse med bedøvelsen vil anestesilegen føre en tynn nål inn i ryggen for å injisere bedøvelsesmiddelet. Vi spør deg om lov til, i forbindelse med dette, å ta ut en prøve av spinalvæsken som vil bli analysert for forskningsformål.

​Du spørres fordi hoftebruddoperasjoner vanligvis gjennomføres i ryggbedøvelse. I forbindelse med bedøvelsen vil anestesilegen føre en tynn nål inn i ryggen for å injisere bedøvelsesmiddelet. I forbindelse med dette spør vi deg om lov til å ta ​ ut en prøve av spinalvæsken som vil bli analysert for forskningsformål.

01.09.2016 – 31-12.2035

Prosjektleder
Prof. Leiv Otto Watne, MD, PhD, Akershus universitetssykehus, Oslo Delirium Research Group, OUS Ullevål

Lokal prosjektleder
Marius Myrstad, MD, PhD, Medisinsk avdeling Bærum sykehus

Ansvarlig for forskningsprosjektet er Forskningsseksjonen, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.​

​​

Sist oppdatert 17.02.2023