Prediktorer for tilbakefall av atrieflimmer etter elektrokonvertering (PRE-ELECTRIC)

Elektrokonvertering er en meget effektiv metode til å stoppe atrieflimmer og gjenopprette normal hjerterytme. Dessverre får omkring halvparten av dem som blir vellykket elektrokonvertert tilbake atrieflimmer i løpet av de første ukene. Vi ønsker å undersøke om nye målinger eller blodprøveanalyser bedre kan forutsi hvem som får tilbakefall etter elektrokonvertering. Det kan gjøre oss i stand til å identifisere hvilke pasienter som er best egnet for elektrokonvertering.

PRE-ELECTRIC er en deskriptiv observasjonsstudie hvor vi har inkludert 200 kvinner og menn som var henvist til elektrokonvertering av atrieflimmer ved Bærum sykehus. Vi har innhentet data ved hjelp av spørreskjema, intervju og fra pasientjournal. Vi har gjort klinisk undersøkelse av deltakerne, tatt EKG og blodprøver, og registrert variabler før, under og etter elektrokonvertering. I tillegg har vi undersøkt pasientene med ultralydundersøkelser av hjertet før og etter elektrokonvertering. Deltakerne har brukt Zenicor (tommel-EKG) til å registrere hjerterytmen hver dag i studieperioden.​​

Nå er vi ferdig med inklusjon av deltakere, og prosjektet er over i en spennende fase hvor vi analyserer data vi har samlet inn.

Deltagere i prosjektet får den samme medisinske behandling som dem som ikke er med i prosjektet. Deltagelse i prosjektet innebærer imidlertid at vi gjør flere og mer detaljerte undersøkelser før og etter elektrokonverteringen enn vi normalt gjør.

Dette innebærer:

  1. Utvidet ultralydundersøkelse av hjertet
  2. Utvidet blodprøvetaking
  3. Digitalt EKG (hjertekardiogram)

De ekstra undersøkelsene vil ta ca. 60–90 minutter hver gang, og vil bli gjort på tre tidspunkt. I tillegg vil du som deltager få låne et lite apparat som gjør deg i stand til å ta EKG hjemme på en enkel måte. Med dette apparatet skal du ta EKG to ganger daglig etter elektrokonverteringen, og hvis du kjenner urolig hjerte.

Studien utføres av Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus.

Studien ble startet i 2017 og er planlagt avsluttet i 2027.

Arnljot Tveit

MD, PhD.
Prosjektleder

EKG-analyser vil bli utført av ingeniører ved Universitetet i Lund i Sverige og vil være veiledet av Professor Pyotr Platonov MD, PhD.

Laboratorieanalyser vil bli utført ved Senter for klinisk hjerteforskning (SKHF) ved Oslo universitetssykehus og vil være veiledet av Professor Ingebjørg Seljeflot PhD.

Studien finansieres av Vestre Viken.

Sist oppdatert 23.02.2023