brystkreft

Kirurgisk behandling av brystkreft i Vestre Viken fra 2007 – 2016

Kirurgiske behandlinger ved operasjon for brystkreft har endret seg betydelig det siste tiåret. Formålet med denne studien er derfor å finne ut hvilke kirurgiske behandlinger som gir best resultat for brystkreftpasienter. Dette gjøres ved å sammenligne ulike kirurgiske behandlinger over tid, i perioden 2007 – 2016.


Forskningsprosjektet utføres ved Seksjon for bryst og endokrin kirurgi ved Drammen sykehus i Vestre Viken​

Brystkreft er en av de vanligste kreftsykdommene i verden. Behandlingen pasientene mottar avgjøres etter kliniske, radiologiske og patologiske undersøkelser. I de fleste tilfeller fjernes kreftsvulsten ved kirurgi/operasjon, enten ved at hele brystet fjernes eller kun svulstvevet – såkalt brystbevarende kirurgi. I løpet av det siste tiåret har de kirurgiske teknikkene endret seg betydelig. Da man tidligere utførte enkel brystbevarende kirurgi, brukes det i dag økende grad av onkoplastisk brystbevarende kirurgi, hvor svulsten erstattes med vev i avstand fra eller i nærheten av svulstområdet og man oppnår bedre kosmetiske resultater. I tilfeller hvor hele brystet må fjernes tilbys det nå rekonstruksjon av brystet ved hjelp av protese der forholdene ligger til rette for det. Noen pasienter opplever også at kreften sprer seg til lymfeknutene i armhulen. Tidligere ble alle lymfeknutene i armhulen fjernet ved kirurgi i slike tilfeller, men i dag aksepterer man spredning til to lymfeknuter uten at man gjør ytterligere kirurgi. 

Dette prosjektet er en retroperspektiv forskningsstudie av brystkreftkirurgi i Vestre Viken i perioden 2007 til 2016 hvor det er inkludert omkring 3500 pasienter. Data er hentet fra Norsk Bryst Cancer Register (NBCR). Vi ønsker å sammenligne de ulike kirurgiske metodene over tid for å se hvilke som gir best resultat for de ulike pasientgruppene med fokus på tilbakefall og overlevelse. ​

Prosjektet ble startet i februar 2017 og avsluttes i desember 2023. 

Kristine K. Sahlberg
PhD, forskningsleder ved Forskningsenheten i Vestre Viken

Helle Skjerven
PhD-kandidat og seksjonsoverlege ved Bryst og Endokrin Kirurgisk Seksjon Drammen Sykehus​

  • Rolf Kåresen
    Professor Emeritus ved Universitetet i Oslo

  • Ellen Schlichting
    Dr. Med, seksjonsleder for Bryst og Endokrin Kirurgi på Oslo Univeristetssykehus

Prosjektet er finansiert av Norske kvinners sanitetsforening

Sist oppdatert 10.01.2023