Forskningsprosjekt ved Barne og ungdomsavdelingen, nyfødt intensiv, Drammen sykehus

Evaluering av familiebasert omsorg

Evaluering av familiebasert omsorg er en prospektiv observasjonell studie som sammenligner en eneromsavdeling med tradisjonell nyfødtomsorg i en åpen nyfødtintensiv avdeling med henhold til premature barns, vekst, ernæring og helse samt belastning på foreldrene. Videre undersøkes personalets holdninger. Studien skal undersøke fordeler og ulemper ved eneromsavdelinger.

I 2012 åpnet en ny nyfødtintensiv-seksjon ved Drammen sykehus, hvor man tilbyr enerom til alle barn med foreldre. Avdelingen drives etter prinsipper for familiebasert omsorg. Studien undersøker hvordan eneromsavdelinger påvirker premature barn og deres foreldre samt personalet.

Formålet med studien

a. Studien skal undersøke fordeler og ulemper ved eneromsavdelinger. Studien følger premature barn, født i 28-32 svangerskapsuke, og deres foreldre innlagt på Drammen sykehus og Haukeland universitetssykehus. Familiene følges frem til barnet når 4 måneders alder (korrigert for prematuritet).

Resultatene vil være:

  • foreldretilstedeværelse
  • tid hud mot hud
  • morsmelkproduksjon
  • gevinster i vekstparametere inntil 4 mnd
  • bruk av oksygen
  • lengden av sykehusoppholdet
  • foreldretilfredshet vurdert ved validerte spørreskjemaer

b. Videre er en del av studien knyttet opp mot en multisenterstudie som undersøker forelderens evaluering av familiebasert omsorg og sykepleiernes vurdering av eget arbeid; «The International Closeness Survey».

Forskningsprosjektet varer fra 1. mai 2013 til juni 2019.

Forskningsprosjektet blir utført hos Barne og ungdomsavdelingen, nyfødt intensiv seksjonen ved Drammen sykehus samt nyfødtintensivavdelingen på Haukeland universitetssykehus.

Prosjektleder:

Atle Moen
E-post: Atle.Moen@vestreviken.no 
Nyfødt intensiv seksjonen ved Drammen sykehus, Vestre Viken
Oslo universitetssykehus, Norge

Biveiledere:

Renée Flacking
Høgskolen i Dalarna, Sverige

Trond Markestad
Universitet i Bergen, Norge

Stipendiat:

Bente Silnes Tandberg
Barne og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus, Vestre Viken, Norge

Øvrige prosjektmedarbeidere:

Kathrine Frey Frøslie
Kompetansesenter for kvinnehelse, Oslo universitetssykehus, Norge

Hege Grundt
Nyfødtseksjonen, Haukeland universitetssykehus, Norge

Liisa Lehtonen
Universitetet i Turku, Finland

Prosjektet finansieres med midler fra Extrastiftelsen, Norsk sykepleierforbund samt interne forskningsmidler fra Vestre viken HF og barneavdelingen på Haukland universitetssykehus.

Sist oppdatert 05.06.2023