Evaluering av Basal eksponeringsterapi (BET)

Behandlingsmodellen BET er utviklet av Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken, for pasienter med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser, og evalueres fortløpende med kvantitative tidsserieanalyser og kvalitative undersøkelser.

Forskningsprosjektet startet i 2008 og vil fortsette på ubestemt tid.

Prosjektet utføres av Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Prosjektlederne er Didrik Heggdal og Roar Fosse.

Interne prosjektmedarbeidere er Jan Hammer og ansatte ved BET-seksjonen i Vestre Viken.

Prosjektet finansieres via lønnsmidler fra Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken.

Sist oppdatert 28.03.2018