Forskningsprosjekt ved Medisinsk avdeling, Avdeling for anestesi, intensiv, operasjon og akuttmottak ved Bærum sykehus

Covid-19 ved Bærum sykehus - akutt utredning og behandling (COBRA)

Studiens hovedformål er å bidra til bedre behandling av pasienter innlagt med Covid-19-infeksjon under virusutbruddet i 2020.

Prosjektet har til hensikt å karakterisere pasienter innlagt på Bærum sykehus med Covid-19-infeksjon. Data samles inn fortløpende og vil kunne gi nyttig informasjon som raskt kan komme nye pasienter til gode.

Alle pasienter innlagt ved Bærum sykehus med påvist Covid-19-infeksjon blir inkludert i prosjektet. Ved gjennomgang av pasientjournal for det aktuelle sykehusoppholdet, vil vi kartlegge kjennetegn og symptomer, behandling og behandlingsresultater, komplikasjoner og mortalitet samt identifisere prediktorer for respirasjonssvikt og død i pasientgruppen.

Prosjektet vil kunne gi informasjon som kan brukes til å tilpasse sykehusets behandlingstilbud til pasientgruppen underveis i virusutbruddet.

Dersom pasienter ønsker å reservere seg mot at deres opplysninger brukes i studien, kan de kontakte prosjektleder Marius Myrstad.

Prosjektstart: 1. mars 2020.
Planlagt prosjektslutt: 31. desember 2020.

Prosjektleder: Marius Myrstad
Telefon: 67 50 29 82.
marium@vestreviken.no

Prosjektdeltakere:

Håkon Ihle-Hansen, Anders Aune Tveita, Trygve Berge, Monica Thallinger, Else Johanne Rønning, Jan Svendsen, Elizabeth Lyster Andersen, Sigurd Haakonsen, Christian Hjorth Wang.

Prosjektet er finansiert av Medisinsk avdeling ved Bærum sykehus i Vestre Viken HF.

Sist oppdatert 23.02.2023