Collaborative Assessment and Management of Suicidality (CAMS) vs. ordinær behandling for selvmordsutsatte; En randomisert kontrollert studie.

Collaborative Assessment and Management of Suicidality (CAMS)

Mennesker som dør i selvmord har ofte en psykisk lidelse. God behandling for psykisk syke med selvmordsproblematikk kan forebygge selvmord. Vi undersøker om behandlingsmodellen CAMS er mer effektiv i å redusere selvmordstanker, selvmordshandlinger og generelt symptomnivå enn ordinær behandling.

Forskningsprosjektet startet i 2014 og skal etter planen avsluttes ila. 2018.

Forskningsprosjektet utføres ved Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Prosjektleder er Roar Fosse.

Interne samarbeidspartnere:

 • Deltakende seksjoner i Klinikk for psykisk helse og rus.
 • Doktorgradsstipendiat Wenche Ryberg
 • Forskningssjef i PHR, Paul Møller
 • Koordinator, Merete Kvalsvik Carlsson
 • Forskningsmedarbeider, Marit Dullum
 • Forskningsmedarbeider, Christine Soot Sandli
 • Forskningsmedarbeider, Rita Cecilie Skinstad-Bermingrud

Sentrale eksterne samarbeidspartnere:

 • Professor David Jobes fra The Catholic University of America USA
 • Per Henrik Zahl fra folkehelseinstituttet
 • Nils Inge Landrø ved Universitetet i Oslo
 • Inge W. Brorson fra Blåkors

Prosjektet finansieres av Helse Sør-Øst og avslutningsmidler kommer fra Forskningsutvalget (FU).

Sist oppdatert 28.03.2018