Forskning Drammen sykehus

Drammen sykehus tilbyr helsehjelp til nesten en halv million mennesker.

​Dette gir unike muligheter for pasientnær og bred forskning innen mange områder, som blant annet hjernesykdommer, infeksjonssykdommer, nyfødt- og prematurbehandling og livsstilssykdommer. I tillegg har vi en rekke kvalitetsprosjekter som hele tiden sørger for at våre pasienter får den beste behandlingen.

Mer informasjon om forskning ved Drammen sykehus

Sist oppdatert 10.01.2024