illustrasjon av kunstig intelligens

Kunstig intelligens

Høsten 2023 startet Vestre Viken implementeringen av kunstig intelligens (KI) på røntgen bilder ved spørsmål om brudd. Med støtte fra KI forbedrer vi nå pasientforløpet for 39 000 pasienter årlig. Vi tar i bruk ny teknologi på en sikker og god måte, slik at du som pasient kan være trygg på at Vestre Viken setter pasienten i sentrum

Vestre Viken har gått opp løypa og er det første helseforetaket i Norge til å ta i bruk kunstig intelligens i bildediagnostikk. Helse Sør-Øst har valgt å støtte Vestre Viken sin satsning på KI. Høsten 2023 bevilget de fire millioner kroner som skal benyttes til å hjelpe andre helseforetak med å ta i bruk denne teknologien. KI prosjektet ved Vestre Viken har store ambisjoner om å ta i bruk ytterligere KI-applikasjoner innenfor diagnostikk.

Hovedprinsippene for KI-implementeringen er at det skal bidra til bedre kapasitet, forbedret pasientflyt og arbeidshverdag for våre ansatte.

Et par hvite kjoler
De to første bildene viser en arm og fot uten brudd, mens det siste viser et brudd.
«Jeg var hos fastlegen klokken 14 på Fornebu, nå er klokken 15:15 og jeg har allerede fått svar. Det er utrolig imponerende» «Legene stoler på teknologien, så da gjør jeg det også»
Tidligere pasient

Visste du at?

I løpet av de første tre månedene etter implementering har vi allerede spart 79 dager med ventetid for pasienter, analysert 6500 pasienter og 1900 pasienter har blitt sendt rett hjem og sluppet å vente på svar.

Svar:

En radiograf tar bilde av pasienten. Deretter går bildet opp til en sky hvor KI-applikasjonen ligger. Bildet analyseres av KI løsningen og sendes tilbake til pasientjournalen på sykehuset. Da vil et svar foreligge på om det er en skjelettskade eller ikke.

Svar:

Radiografen gjør vurderinger ut i fra KI analysen om hvor du skal sendes. Bildet blir beskrevet av en røntgenlege i ettertid.

Svar:

Svaret skal komme etter 1-2 minutter.

Svar:

Ja, bildene som blir tatt blir kryptert og pseudonymisert før sending til KI-analyse. Dette gjør det umulig å spore bildet tilbake til deg som pasient uten å ha tilgang til røntgenjournalen på sykehuset. Bildene blir umiddelbart slettet fra KI-løsningen og kun lagret i røntgenjournalen til deg som pasient.  

Svar:

Løsningen er validert av våre leger og er nesten like god som en radiolog. Bildene vil også bli vurdert av lege senest neste dag. 

 

Svar:

Ved funn av skjelettskade fra KI-analysen sendes du videre til konsultasjon og behandling. Dersom KI-analysen ikke finner skjelettskade vurderer radiografen om du kan sendes rett hjem, dersom henviser ikke har ønsket ekstra oppfølging.  

På denne måten slipper du som pasient å vente på svar fra en radiolog, men kan reise hjem. 

Svar:

Ja, vi jobber for å kunne implementere flere applikasjoner som kan være nyttig for våre ansatte og deg som pasient. Vestre Viken skal være helt i front med å ta i bruk teknologi, og vil dermed kunne tilby våre pasienter diagnostikk og behandling av meget god kvalitet. 

 

Sist oppdatert 18.06.2024