Koronavirus: Informasjon til media

Fra 23. mars 2022 ble det slutt på rapportering av antall innlagte pasienter med Covid 19. Det er Helse- og Omsorgsdepartementet som har bestemt at rapporteringen skal opphøre. Det rapporteres heller ikke smittestatus for ansatte i helseforetaket.

Sist oppdatert 05.06.2023