Koronavirus: Informasjon til ansatte, ledere og studenter

Det ligger et særskilt ansvar på alle ledere og ansatte om å ivareta kollegaer, pasienter og andre.

​​Her finner du en oversikt over informasjon som kan være relevant og nødvendig for deg som er ansatt i Vestre Viken. ​

  • Det er lenger ikke en anbefaling om teste seg ved symptomer.

  • Sykefravær varsles i henhold til ordinære rutiner.​​

Smitte og yrkesskadeforsikring

Regjeringen har endret yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb, omfattes av yrkesskadeforsikringen.
Reglene har tredd i kraft og er gjeldende fra 1. mars 2020.

På regjeringens nettsted kan du lese mer om yrkesskadeerstatning ved koronasmittePå lovdatas nettsted kan du lese mer om endring i forskrift om yrkessykdommer

Yrkesskadeforsikring for hjemmekontor

Den ansatte er yrkesskadeforsikret for skader som oppstår i tilknytning til utførelse av arbeidsoppgaver som gjøres på vegne av arbeidsgiver. Utgangspunktet er at den ansatte er yrkesskadeforsikret når det blir utført arbeid på hjemmekontor i arbeidsgivers tjeneste. En forutsetning er at dette arbeidet utføres på et nærmere avgrenset og egnet del av boligen.

Dersom arbeidstakeren beveger seg andre steder i huset vil vedkommende som hovedregel ikke være omfattet av yrkesskadeforsikringen. Skade som oppstår i forbindelse med rent private gjøremål vil således falle utenfor yrkesskadeforsikringens dekningsområde. For å få rett til yrkesskadeerstatning kreves det at vilkårene for ​​​Psykososial støtte

Psykososial støtte for ansatte

​I en periode med økt stress og påkjenninger forsterker arbeidsgiver tilbudet om psykososial støtte og veiledning til ansatte. Det er viktig at alle tar vare på seg selv og kollegene sine og at de ved behov benytter seg av det tilbudet som de mener passer for dem.

Samtale med bedriftshelsetjenesten

Vår bedriftshelsetjeneste, Synergi Helse, bistår ansatte som har behov for oppfølgende samtale med psykolog eller annen relevant kompetanse.

Behov for støtte fra Bedriftshelsetjenesten skal meldes via leder til postmottak-hms@vestreviken.no, som iverksetter denne. Vedkommende som har behov for støtte vil bli oppringt av Bedriftshelsetjenesten på telefon eller via Skype.

Gravide

Bedriftshelsetjenesten gir tilbud dersom du er gravid og har spørsmål om beskyttelsestiltak. Gravide kan bestille time hos bedriftsjordmor hos Bedriftshelsetjenesten dersom de ønsker det.

Bedriftsjordmor kan kontaktes direkte på telefon 98 88 43 49 eller på hanne.thorkildsen@synergihelse.no

I Læringsportalen finner du nyttig info om å ivareta deg selv og kollegaer under pandemien

​Lederstøtte

Avdeling for organisasjonsutvikling (OU) har kunnskap om ledelse, og kan trygge og støtte dere i lederrollen i den situasjonen dere nå står i. I den anledning tilbyr vi:

Info og nyttig kunnskap om ledelse i krisetider

Innføring i kriseledelse finner du i LæringsportalenInfo om ledelse og psykososial støtte under pandemien finner du i Læringsportalen

Lederstøtte i grupper

Skypemøter og webinarer der grupper av ledere kan møtes digitalt med en prosessveileder som leder refleksjonen rundt kloke grep i utfordrende tider. Tema og datoer blir annonsert. Ved konkrete behov for veiledning til grupper, kan dette meldes inn til e-postadressen nedenfor.

Lederstøtte individuelt

Individuell støtte, veiledning og coaching til deg som har behov for å sortere tanker, følelser og oppgaver relatert til lederrollen.

Behov for lederstøtte fra OU-avdelingen meldes til: ouavdelingen@vestreviken.no.
Vi gir tilbakemelding på forespørselen snarest mulig og senest i løpet av 24 timer. 

Tilrettelegging og sykefraværsoppfølging

«HR Utvikling og lederstøtte» gir bistand og rådgivning vedrørende tilrettelegging for ansatte i risikogrupper og andre utfordringer knyttet til sykefravær. De er også et bindeledd ved ønske om bistand fra NAV lokalt eller NAV arbeidslivssenter. NAV kan eksempelvis bistå med lederveiledning fra arbeidsgiverlosene som blant annet har spesialkompetanse om psykiske helseutfordringer i krisetid og ved stress.

«HR Utvikling og lederstøtte» kan i denne forbindelse kontaktes på: 
IA-arbeidsmiljo@vestreviken.no.

Veiledning fra klinikk-kontakter i bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenestens faste klinikk-kontakter er tilgjengelig som tidligere. Ledere med personalansvar kan få veiledning av Bedriftshelsetjenesten, dersom de ønsker bistand fra en ekstern aktør. Aktuelle tema kan være organisatoriske og psykososiale grep for å redusere belastningene for ansatte.

Læringsportalen har flere eLæringskurs som anbefales

  • Ivaretagelse av deg selv og kollegaer under pandemi
  • VV Opplæringsplan COVID-19 (flere kurs for ulike målgrupper)
  • Innføring i kriseledelse
  • Ledelse og psykososial støtte under pandemi

For å registrere deg og ta kurs i Læringsportalen må du være ansatt og følge denne bruksanvisningen

Sist oppdatert 05.06.2023