bilde av nyfødt baby

Videokonsultasjon for nyfødte

For fødeavdelingene på Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Bærum sykehus er barnelegene aldri lenger enn en videosamtale unna. Med god videoteknologi kan barnelegen som fysisk sitter på Drammen sykehus vurdere og gi råd til de som trenger det.

​​I Vestre Viken er det barnelege på vakt hele døgnet på Drammen Sykehus. På de andre sykehusene som har fødeavdelinger, er det ikke barnelege på døgnvakt. Men skulle det oppstå en situasjon der man ønsker en vurdering av et barn på en av de andre sykehusene, så har alle avdelingene nå utstyr og kompetanse til å benytte videokonsultasjon.

Videokonsultasjoner benyttes ofte i situasjoner når det fødes et uventet alvorlig sykt barn på et av «lokalsykehusene», og det er behov for bistand fra barnelege. Barnelegen kan kommunisere med hele behandlerteamet og gi veiledning til behandling. Visuell oversikt gir god og viktig støtte i utredningen og diagnostikken. 

En videokonsultasjon vil ikke kunne erstatte en fysisk undersøkelse i alle situasjoner. Er man i tvil, vil barnet bli flyttet til Drammen. Det kan derimot være en del situasjoner der personellet på fødeavdelingene ønsker en vurdering av en mindre dramatisk situasjon. Og på den måten kan man kanskje unngå å flytte barnet.

I video med god kvalitet kan man gjøre en god visuell vurdering av barnet. Man kan vurdere allmenntilstand, bevegelsesmønster, se på hudfargen, se hvordan barnet puster og vurdere kvaliteten på barnets gråt. Barnelegen kan også veilede lokalt personell under fysiske undersøkelser, medikamentdosering eller prosedyrer. 

Det er ikke et krav om at det skal være barnelege tilgjengelig døgnet rundt på sykehus som har fødeavdelinger. Løsningen i Vestre Viken er derfor et tilbud ut over minstekravene. Det gir en ekstra trygghet for både barn, foreldre og de som jobber på avdelingene. 


Barnelege vurderer nyfødt barn på video


Sist oppdatert 29.11.2022