Si det som er det hjemme

Digital oppfølging - Si det som det er

En digital og spillbasert løsning skal hjelpe barn til å uttrykke hvordan de har det. For enkelte pasientgrupper tas løsningen i bruk utenfor sykehuset slik at barn som trenger oppfølging kan formidle hvordan de opplever sykdom.

Kontakt Barne- og ungdomsavdelingen

​Si det som det er - SiSom - er en spillbasert løsning som skal gjøre det lettere for barn å uttrykke hvordan de har det, både mens de er på sykehuset, men også når de er hjemme. 

Enkelte barn får sykdommer som innebærer lang behandlings- og oppfølgingstid på sykehus. Enkelte må kanskje være fysisk på sykehuset, mens andre kan være hjemme i perioder. Barn har en annen måte å kommunisere på enn voksne, og det er ikke alltid lett for barnet å uttrykke hvordan de har det. De kan uttrykke smerte annerledes, de kan brenne inne med ting de lurer på og de mangler kanskje begreper for å forklare hva sykdommen gjør med dem. 

For at  helsepersonell skal være i stand til å gi best mulig behandling og omsorg, er det en forutsetning at de forstår mest mulig av hvordan barnet har det.

SiSom er et dataprogram - et spill som vil gi barne muligheter til å utrykke hvordan de har det på en ny måte. Gjennom spill og objekter på en datamaskin, kan barna formidle opplevelsen av sykdom på en annen måte. 

Helsepersonell ser hva barnet har svart, og går igjennom svarene sammen med barnet i etterkant. Dette åpner for dialog og kommunikasjon på en ny måte, en måte som er på barnas premisser. Målet er at løsningenog kan fange opp andre nyanser hos barna som man kunne gått glipp av ved vanlige metoder, og som gjøre helsepersonellet bedre i stand til å gi optimal pleie og omsorg.

Løsningen er primært utviklet for å brukes på sykehuset. Vestre Viken har også testet løsningen på barn når de er hjemme - enten mellom behandlinger eller når de er til dagbehandling.  

Tanken er at barna kan bruke spillet hjemme og at dataene vil bli overført til personellet på sykehuset. På denne måten får helsepersonellet et godt bilde av hvordan barnet har det. Det er en fordel i forkant av innleggelser fordi helsepersonellet da kan være bedre forberedt, og bedre i stand til å endre oppfølgingen av barnet. Løsningen kan også være en fordel i situasjoner der barn ikke trenger innleggelser i det hele tatt. 

Barnet får en tydligere stemme inn i sin egen behandling, og forhåpentligvis vil det gi økt trygghet til både barnet og pårørende. ​

Sist oppdatert 11.04.2024