Diagnose

Plexusskade hos barn

Noen ganger under fødsel kan det av ulike årsaker, f. eks. at skulderen sitter fast, føre til at nervene ved kravebeinet bli strukket eller skadet. Man kaller tilstanden for plexusskade (obsterisk plexus brachialis parese). Armen blir ofte svakere, følelsen kan være nedsatt, og det er utfordrende for barnet å bruke armen.

En nerve består av mange nervetråder, og nervene har en hylse rundt seg. Dette kan sammenlignes med kobberfibre i en elektrisk ledning og isolasjonen rundt den. Nervene som styrer armen og håndens funksjon kommer ut fra virvelsøylen i nakken i fem nivåer. De flettes sammen før de deler seg i flere nerver som går til de ulike musklene i armen. Dette flettverket kalles for plexus brachialis, og er omtrent ved kravebenet.  

Utredning

Det er ulike grader av plexusskade 

I ca. 70 prosent av tilfellene har nervene blitt overstrukket uten at det er noen skade på nervene. Barnet vil ha svakere funksjon de første ukene, men kan bruke armen stadig mer. Etter hvert vil armen fungere normalt. Barnet vil gjerne snu hodet mot den armen som har best funksjon, men det er viktig å stimulere barnet til å bruke begge armene og snu hodet til begge sider.

I ca. 30 prosent av tilfellene har draget i nervene vært så kraftig at nerven har fått en skade. Skadene har ulik alvorlighetsgrad:

 • Den vanligste og mildeste formen er at enkelttråder eller bunter av nervetråder er røket. Hylsen rundt nervene er intakt slik at nerven har en kanal å vokse i. Nervecellene må vokse fra der skaden har skjedd og ut til muskelen som den skal styre. Dette tar gjerne flere måneder. Som regel er deler av muskelen svakere på den siden som er berørt, men med tid kan armen fungere så godt som normalt.
 • Dersom hylsen rundt nervene er røket har ikke nervene noen kanal å vokse i, og de finner ikke veien ut til musklene igjen. I disse tilfellene må det en operasjon til for å få tilbake nervenes funksjon.
 • De mest alvorlige skadene oppstår når nerverøttene har blitt revet ut av ryggmargen. I disse tilfellene er det nødvendig med en større/mer omfattende operasjon. De fleste får likevel en tilnærmet normal funksjon i armen etter hvert. Noen få barn får alvorlig permanent skade i armen.  


Behandling

Barnet får som oftest time hos barnefysioterapeut ganske raskt etter fødselen. 

Vi starter behandlingen med et «skåneregime» for å beskytte armen, hindre drag eller ytterstillinger (ikke la armen henge ned), løfte barnet skånsomt og generelt håndtere det med forsiktighet:

 • Vær forsiktig under ammingen - men det er viktig å amme om du kan
 • Ikke la barnet ligge på den berørte siden
 • Løft armen forsiktig ut fra kroppen når du vasker/steller det - ikke løft armen høyt!
 • Tørk barnet varsomt under armen etter vask  
 • Hold armhulen så tørr som mulig. Siden armen henger slapt ned blir det fort fuktig i armhulen, og fuktighet kan skape sår
 • Kle forsiktig av og på barnet - bruk gjerne bodyer med knepping 
 • Kle på den berørte armen først og kle av den berørte armen sist 
Så lenge disse tiltakene gjennomføres (som regel i 2 uker) skal barnet ikke ligge på magen. Det er imidlertid viktig å stimulere den berørte siden, vise armen for barnet, herme etter «frisk side» og stimulere barnet til å snu på hodet for å unngå at det får en favorittside.  

Etter 1-2 uker kommer barnet tilbake for en ny vurdering. 

Fysioterapeuten vil da vise øvelser som dere skal gjøre hjemme 3 ganger daglig. 

Det er viktig å gjøre øvelsene for å trene opp musklene og hindre at armen blir stiv og får nedsatt bevegelighet. Det er også viktig å starte tidlig med å bevege armen i de vanskelige retningene. Målet er å opprettholde normal og lik bevegelighet i begge armene.  

Hvis barnet mangler bøy i albuen vil vi be om å få time hos barnenevrolog på sykehuset når barnet er ca. 6 uker.
Nevrologen vurderer da om det er behov for å be om time på Rikshospitalet hvor de har et plexusteam/nasjonal behandlingstjeneste for denne type skade. 

Det er plexusteamet ved Rikshospitalet som vurderer om barnet har behov for operasjon.  

Oppfølging

Der hvor det er aktuelt blir barnet henvist til lokal fysioterapeut for videre oppfølging. 

Hvis barnet får varige skader bør det følges opp av fysioterapeut i kommunen når det begynner i barnehage. Ansatte i barnehagen kan læres opp av fysioterapeuten til å tøye/trene barnet. 

Dersom det ser ut som at tilstanden er langvarig eller at barnet har fått en permanent skade, kan man be om en legeerklæring og søke om hjelpestønad hos NAV. Hjelpestønaden er en kompensasjon for den betydelige økte innsatsen foreldre må legge ned.   

Kontakt

Drammen sykehus Fysioterapi, Drammen sykehus

Kontakt Fysioterapi, Drammen sykehus

Oppmøtested

Ta heis B til 7. etasje og følg skilting.
En by med mange bygninger og trær

Drammen sykehus

Dronninggata 28

3004 Drammen

Transport

Resepsjonen finner du til høyre, rett innenfor hovedinngangen. Her kan du spørre om hjelp, eller du kan bruke informasjonstavlene ved resepsjonen for å finne avdelingen du skal besøke.

Resepsjonens åpningstider er:

Mandag-fredag kl. 07:30–20:00.
Lørdag-søndag kl. 11:00–19:00.

Praktisk informasjon

​Apotek på Drammen sykehus

På apoteket ved Drammen sykehus får du ekspedert resepter og kjøpe reseptfrie legemidler og sykepleieartikler.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Apoteket finner du til venstre når du kommer inn hovedinngangen på sykehuset.

​Besøkstider Drammen sykehus

​Besøkstidene ved Drammen sykehus er fra 17–19, men kan variere litt fra avdeling til avdeling.

For å unngå unødvendig smittespredning inn i sykehusene, ber vi deg vurdere å vente med sykebesøk dersom du er syk, for eksempel med forkjølelse eller omgangssyke. 

Vi oppfordrer også til at du vasker hendene på vei inn og ut av sykehuset. 

​​Betaling for timer ved våre behandlingssteder

Har du vært til undersøkelse eller behandling ved en av våre poliklinikker, må du betale egenandel, som du kan lese mer om på helsenorges nettsted

I enkelte tilfeller kan man være fritatt for egenandel ​(ta med dokumenatasjon).

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale selv

Her kan du lese mer om situasjoner som kan medføre andre betalingsordninger

Du kan også kontakte NAV for å finne ut mer om hvilke rettigheter du har før timen hos oss

Dersom du har time hos oss og ikke kan møte til timen, må du avbestille eller endre timen senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før.

Sier du ikke ifra om timeendring eller avbestilling innen fristen, må du betale gebyr for ikke å ha møtt til timen.


​Blomster på Drammen sykehus

Mange ønsker å gi en blomsterhilsen når de besøker en pasient på sykehus, men på grunn av allergier og infeksjonsfare er noen avdelinger blomsterfrie. 

Det er ikke er tillatt med blomster på følgende avdelinger:

 • Medisin 2
 • Medisinsk intensiv
 • Nyfødt intensiv
 • Kirurgisk intensiv
 • Ortopedisk sengepost

 Info om dekning av reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les mer om hvordan du går frem på helsenorge.no

​Vestre Viken drifter Helseekspressen i Buskerud. Dette er busser med medisinsk utstyr ombord og som går til og fra Hallingdal, Numedal og Kongsberg mot Drammen og Oslo.

Plass på bussen bestilles enten via Pasientreiser hvis det er trafikalt grunnlag, eller via ansvarlig behandler (lege) hvis det er medisinsk årsak til å reise med bussen.​ 

Tidtabeller og mer informasjon om Helseekspressen

Før du blir utskrevet fra behandlingsstedet skal du ha en samtale med helsepersonell. I samtalen oppsummeres behandlingen du har fått og hva du må være oppmerksom på de neste dagene.

Vi forteller deg også hva som er planlagt hvis du skal ha videre oppfølging på sykehus, hos fastlege, om du skal ha hjemmesykepleie eller om du skal på en institusjon.

Følgende kan være viktig for deg å vite om før du drar:

​Vi anbefaler alle pasienter å være aktive deltagere i egen utredning og behandling.

Før du blir utskrevet bør du få vite:

 • Om medisinene dine påvirker evnen til å kjøre bil eller arbeide med farlig utstyr.
 • Hvem du skal kontakte dersom du har spørsmål om behandlingen.
 • Om du skal ha noen oppfølging av helsetjenesten etter utskrivelsen.

Dette bør du spørre helsepersonellet om før du blir utskrevet:

 • Hva er det som er mitt hovedproblem?
 • Hva er det jeg selv skal passe på?
 • Hvorfor er det viktig at jeg gjør dette?

Før du reiser bør du sjekke at du:

 • forstår hva du har vært lagt inn for og hvilken diagnose og behandling du har fått hos oss.
 • vet hvilke medisiner du skal ta etter utskrivelse, at du vet hvorfor og hvordan du skal ta dem og at du har fått medisinliste og resepter.
 • vet hva du skal være oppmerksom på etter utskrivelse.
 • vet hvem du skal kontakte hvis du har spørsmål om oppholdet hos oss.
 • vet om du skal til oppfølging eller kontroll på behandlingsstedet, eller hos fastlege, og om du skal bestille time selv.
 • vet om utstyr eller andre hjelpemidler du trenger er bestilt samt når og hvordan det blir levert til deg.
 • har fått tilstrekkelig veiledning og opplæring i bruk av hjelpemidler og utstyr.

​Kiosk og kafé på Drammen sykehus

Pasienter, pårørende og andre besøkende har mulighet til å kjøpe mat i kafeene på sykehusene. Her finner du også lesestoff og andre typiske kioskvarer.

Åpningstider

Normale åpningstider for Kantine/Kafé:

Mandag–fredag: kl. 08:00–15:00.
Lørdag–søndag: stengt.

Stengt røde dager i påsken.

Stengt alle røde dager i mai. 

 

Kiosken ved Drammen sykehus

​Mandag–fredag: kl. 08:00–19:00.
​Lørdag–søndag: kl. 11:00–18:30.​

Åpningstider for kiosken i påsken 2024:

Skjærtorsdag: 11:00–18:30.
Langfredag: 11:00–18:30.
Påskeaften: 11:00–18:30.
1. påskedag: 11:00–18:30.
2. påskedag: 11:00–18:30.

Mat og drikke til inneliggende pasienter

Som pasient hos oss får du alle måltidene servert. Det finnes også mulighet for selvbetjening i enkelte avdelinger. Måltidenes innhold og når de serveres vil variere fra avdeling til avdeling. Informasjon om dette får du på avdelingen der du er innlagt.

Allergier og spesielle behov

Vi tilbyr kost ut fra sykdomstilstand og diagnose, mat med tilpasset konsistens og tilpasser måltidet til pasientens behov når det er nødvendig.

Dokumentasjon og oppfølging av ernæring

For å ivareta pasientens behov har vi tilrettelagt for screening av ernæringsstatus hos alle inneliggende pasienter. Vi dokumenterer ernæringsstatus, ernæringsplan og ernæringsinntak. Dette føres i pasientjournalen for å kunne gi best mulig oppfølging.​

​Minibank på sykehuset

Sykehuset har ikke minibank. Du kan betale med kort og ta ut penger i sykehusets kiosk.

​Offentlig transport til og fra Drammen sykehus

Besøksadresse: Dronninggata 28, Drammen.

Drammen sykehus ligger i gangavstand fra Drammen sentrum. Fra togstasjonen i Drammen tar det 15-20 minutter å gå. Du kan ta buss til sykehuset. Stoppestedet heter "Drammen sykehus".

​Enkelte pasienter tåler ikke parfymelukt. Derfor har Vestre Viken prosedyre for uniformbruk, der helsepersonell i hvit eller grønn uniform ikke skal bruke parfyme. Det er derimot ikke totalt parfymeforbud for pasienter og pårørende, annet enn ved Lungeposten (Medisin 2) ved Drammen sykehus. På avdelinger med kreft- eller lungepasienter blir det påpekt at man bør vise hensyn dersom besøkende har sterk parfymelukt. Dersom en pasient ikke tåler parfyme legger vi til rette for å ivareta pasienten så godt som mulig i forhold til dette hensynet.

Parkering ved Drammen sykehus

Generell info

Det er flere parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til sykehuset, men det er stort press på disse. Derfor anbefaler vi at pasienter og besøkende benytter offentlig transport så langt det er mulig.

Les skiltene nøye og se parkeringskart på området.

Klikk deg inn her for å lese mer om parkering ved Drammen sykehus​

​Vi har ikke hotell for pasienter og pårørende ved sykehuset.

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg til sykehusoppholdet. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.

Alle sykehusene i Vestre Viken er røykfrie.

Sykehusene i Vestre Viken er røykfrie. Det er totalforbud mot å røyke inne, og ute er det kun tillatt å røyke på anviste plasser.


Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester – enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

 • ​Ta med den faste medisinen du bruker. Det kan ta tid å få tilsvarende medisin fra apoteket.
 • Morgenkåpe eller romslig treningsbukse med strikk i livet som kan reguleres.
 • Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Det er av hygieniske årsaker ikke tillatt å gå barbeint i sykehuset.
 • Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin.
 • Hjelpemidler du er avhengig av: for eksempel stokk, krykker, rullator og rullestol.

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg til sykehusoppholdet. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video som et minne fra tiden ved et behandlingssted. Det blir som regel tillatt så lenge det kun er et sted, deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet eller tatt opp og alle synes det er ok.

Samtidig er det viktig å vite at behandlingsteder ikke er offentlige rom og at det kan være folk som ikke ønsker å bli fotografert, filmet, eller at lyd blir tatt opp av dem. Inne på behandlingssteder skal personvernet ivaretas og folk har rett til å forbli anonyme hvis de ønsker det. På behandlingssteder er det ikke lov til å ta bilder av, filme, eller ta lydopptak av medpasienter, besøkende eller ansatte uten at de har gitt tydelig samtykke til det først.

Bakterier

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Virus

Her kan du se info om koronavirus, pandemien, våre tiltak for å bekjempe den, hva du skal gjøre om du har time hos oss m.m.

 

Åpningstider for blodprøvetaking:
mandag–torsdag kl. 08:30–16:00, fredag kl. 08:30–15:00.
Hasteprøver: mandag–torsdag kl. 08:00–16:00, fredag kl. 08:00–15:00.

Spesielle åpningstider: Onsdag før skjærtorsdag, jul– og nyttårsaften kl. 08:30–11:00. Hasteprøver kl: 08:00–11:00.

Oppmøtested

Bruk hovedinngangen ved Drammen sykehus og ta heis B til 4. etasje.

Medisinsk biokjemi Drammen sykehus