En røntgen av en person

Digital oppfølging etter innsetting av hofteprotese

Bærum sykehus har innført digital oppfølging etter operasjon med hofteprotese. Det betyr at pasientene kan slippe både unødvendig reise til fysisk kontroll på sykehuset.

Kontakt Ortopedisk avdeling, Bærum sykehus

Innsetting av hofteprotese er en vanlig prosedyre ved sykehusene i Vestre Viken. Tidligere måtte man møte til kontroll på sykehuset seks måneder etter operasjonen. Da ble det tatt røntgenbilder av hoften, man måtte svare på noen spørreskjema og hadde samtale med fysioterapeut. Ved behov ble man undersøkt av lege. 

Ny forskning viser at det å ta røntgenbilder etter seks måneder ikke er nødvendig. Dette åpner opp for at oppfølgingen kan skje digitalt, uten at du trenger å møte opp fysisk på sykehuset. 

Dersom du har gjennomgått operasjon med hofteprotese, vil du etter seks måneder få en SMS med lenke til spørreskjemaer som det er viktig at du svarer på. Her kan du også krysse av for at du ønsker kontakt med avdelingen, dersom det er noe spesielt. Svarene blir gjennomgått av helsepersonell. Skulle svarene vise at du trenger å komme til sykehuset så vil du bli innkalt til kontroll. Du må ta kontakt med sykehuset før dersom det oppstår problemer etter operasjonen. 

Fordelene med digital oppfølging er mange. Siden det ikke er nødvendig å ta røntgenbilde blir du spart for røntgenstråler og det blir frigitt tid til andre som trenger time til røntgenundersøkelse. Du sparer tid og slipper å reise ved å svare på spørsmålene hjemmefra. I tillegg frigjøres både rom og helsepersonell som kan brukes til andre som trenger undersøkelse og behandling på sykehuset.


Det er noen krav som må tilfredsstilles for at du skal kunne bli fulgt opp digitalt. 

  • ​​​​Du må ha tilgang til datamaskin eller nettbrett
  • Du må ha BankID for å kunne logge deg på registreringsportalen

    Sist oppdatert 03.04.2024