NEFAX-studien

NEXAF - treningsintensitet og rytmeforstyrrelser

NEXAF-studien skal se på sammenheng mellom trening og hjerteflimmer (atrieflimmer) hos idrettsutøvere. Ved Bærum sykehus skal man delta i to forskjellige studier. Studiene tar i bruk tekniske løsninger på nye måter.

​NE​XAF - The Norwegian Exercise and Atrial Fibrillation Initiative er et stort internasjonalt forskningsprosjekt som skal løpe i flere år. Den består av tre hovedgrener, hvor den ene grenen, NEXAF Detraining, ledes fra Bærum sykehus. Sykehuset deltar også i den delen av studien som kalles NEXAF Trail, som skal se på sammenheng mellom moderat trening for personer med atrieflimmer, og hvordan det påvirker livskvalitet og symptomer.

Atrieflimmer innebærer at forkammerene (atriene) i hjertet slår ukoordinert og raskt. Det betyr at hjertemuskelen mottar for mange og raske elektriske impulser, som gjør at pulsen stiger. Hvor rask pulsen blir vil variere. 

Konsekvensen av dette varierer fra person til person. Enkelte vil ikke merke det i det hele tatt, mens andre kan oppleve hjertebank og tungpust. Man kan føle seg uvel og bli kaldsvett. Enkelte kan oppleve brystsmerter.

Det finnes i prinsippet to måter å behandle atrieflimmer på. Det ene er å gi pasienten et elektrosjokk i narkose for på den måten å "nullstille" den elektriske aktiviteten i hjertet og få det til å slå normalt. Den andre behandingsalternativet er å gi medisiner som enten kan få hjertet til å slå normalt, eller i alle fall bremse hjertefrekvensen. 

Idrettsutøvere og andre som har trent mye, har en økt forekomst av atrieflimmer. I NEXAF Detraining skal se på hvordan endring i treningsintensitet påvirker forekomsten og varigheten av anfallene med atrieflimmer. 

Les mer om forskningsprosjektert her

Les mer på forskningsprosjektets hjemmeside her​

​Hjerterytmen undersøkes vanligvis med EKG på sykehus. Det er derimot ikke mulig å gjøre dette under trening. De som inkluderes i studien vil få en sensor operert inn under huden. Denne registrerer hjerterytmen kontinuerlig, og kan leses av med en sensor som legges utenpå huden.

I tillegg skal alle som deltar i studien benytte pulsklokke. Denne skal sende informasjon til en app på deltakerens telefon. Samlet sett skal dette gi et godt bilde av deltakerens hjerteaksjon gjennom døgnet. 

I forskningsprosjektet NEXAF Trail skal man se nærmere på hvilken effekt moderat fysisk aktivitet har på livskvalitet og symptomer hos pasienter som har atrieflimmer. I dette forskningsprosjektet vil man man blant annet ta i bruk en implanterbar hjerterytmemonitor og treningsklokke for å registrere hjerterytmen. Personer med atrieflimmer som er til utredning eller behandling på Bærum sykehus, og som ellers tilfredsstiller kriteriene for deltakelse i studein, vil få tilbud om å delta. 

Sist oppdatert 29.11.2022