Behandling

Hjertesvikt - hjemmeoppfølging, Drammen sykehus

I et nystartet forskningsprosjekt blir pasienter med hjertesvikt tilfeldig valgt ut til å bli fulgt opp hjemme. Noen ganger i måneden skal pasientene registrere helsetilstanden sin digitalt, og de slipper å dra til sykehuset.

Hjertesvikt er en vanlig tilstand og en hyppig årsak til dårligere livskvalitet, sykdom og tidlig død. Et hovedsymptom ved hjertesvikt er at det er tungt å puste, du får åndenød.

Hvis hjertet ikke klarer å pumpe like mye blod som tidligere, merker de fleste at de ikke klarer like mye fysisk aktivitet som før. Vi sier at den fysiske yteevnen er redusert, noe som også ofte gir en følelse av tretthet.
 
Kronisk hjertesvikt kan sjelden helbredes helt, men alt avhenger av hva som er årsaken til hjertesvikten:
 
 • Hvis blodårene i hjertet er trange, kan det være aktuelt å blokke dem ut og sette inn en stent (PCI-behandling)
 • Klaffefeil og medfødte hull i hjerteskilleveggen kan opereres
 • Lungesykdom eller høyt blodtrykk kan behandles
 • I enkelte tilfeller kan man få satt inn en spesiell pacemaker (biventrikulær pacemaker/ICD)  
De fleste som har kronisk hjertesvikt, får behandling med medisiner som lindrer symptomene, styrker hjertet og bremser sykdommen. I tillegg er det vanlig med medisiner som motvirker forkalkning i blodårene og blodfortynnende medisiner. 
 
Det er veldig viktig at du tar hjertemedisinene slik legen har gitt beskjed om. Legg medisinene dine i en dosett, da er det lettere å huske på å ta medisinene slik du skal.   

Før

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom forskere ved Drammen sykehus og Sykehuset i Vestfold. Pasientene blir tilfeldig delt inn i to grupper, hvor den ene gruppen får vanlig oppfølging med kontroller på sykehus og den andre gruppen får oppfølging hjemme. 

Alle pasienter over 18 år som legges inn på Medisinsk avdeling på Drammen sykehus eller på Hjerteavdelingen ved Sykehuset i Vestfold med nyoppdaget eller kjent hjertesvikt kan delta. 

Du kan delta selv om du ikke har elektronisk Bank-ID eller tilgang på PC, nettbrett eller smarttelefon hjemme, men oppfølgingen vil da skje via telefon i stedet for via den digitale plattformen. 

Dersom du har alvorlige rusmisbruk, bor permanent på sykehjem, har demens eller annen alvorlig nedsatt funksjonsnivå, kan du ikke delta i studien. 

Målet med studien er å se om en digital oppfølging av hjertesvikt er nyttig, gjennomførbart og et velegnet tilbud. Forskerne vil også undersøke om tilbudet bedrer livskvaliteten og egenomsorgen til pasientene samt om det reduserer psykiske helseplager. De vil også se om digital hjemmeoppfølging fører til et lavere forbruk av helsetjenester, inkludert risikoen for nye innleggelser på sykehus. 

Dersom det viser seg at tilbudet er gjennomførbart og har gunstig effekt på pasientenes helse og livskvalitet, blir det trolig tatt i bruk i vanlig praksis.


Studien er finansiert av Vestre Viken og forskningsgruppen NORCOR. 


Under

Hjemmeoppfølgingen gjøres av en hjertesykepleier. Du får god informasjon og opplæring i forkant, og det blir utarbeidet en individuell behandlingsplan. Du får en dosett med medikamenter for å sikre at du tar medisinene riktig.

En til tre ganger i måneden skal du logge deg på den digitale plattformen. Her skal du registrere blodtrykk, puls og vekt. Dette foregår over en periode på 3 måneder etter at du er skrevet ut fra sykehuset. Hvis du ikke kan registrere målinger selv, får du hjelp til dette av hjemmesykepleien eller dine pårørende.

Alle deltakere i studien får time hos hjertesviktsykepleier på sykehuset etter 3 måneder. Da svarer du på spørsmål, vi gjennomfører en klinisk undersøkelse og tar blodprøver. Du får en skreddersydd plan for videre oppfølging.

Prosjektleder John Munkhaugen 
Mobil: 975 24 194 

Studiesykepleier Sigrid Masters 
Mobil: 926 66 378 

 

Etter

Noen pasienter blir kontaktet rett etter studieslutt med spørsmål om de vil delta i et telefonintervju der vi snakker om erfaringer med å bruke plattformen. Telefonintervjuet tar inntil 45 minutter. Du kan delta i studien selv om du ikke ønsker å delta i telefonintervjuet.

Å leve med hjertesvikt betyr for mange begrensninger i dagliglivet, og dermed redusert livskvalitet. For den som har hjertesvikt og deres pårørende er det derfor viktig å ha kunnskap om sykdommen og hva som kan redusere symptomer og plager. 

Den enkelte må ta ansvar for egen sykdom og følge rådene som om egenbehandling. En sunn og tilpasset livsstil forbygger hjertesvikt, bedrer symptomene ved hjertesvikt og hindrer tilbakefall. Egenbehandling er ofte det viktigste enkelttiltaket for å unngå hyppige sykehusinnleggelser.

Hjertesvikt trenger vanligvis livslang behandling og oppfølging. 

Kontakt

Drammen sykehus Medisinsk avdeling, Drammen sykehus

Kontakt Medisinsk avdeling, Drammen sykehus

Oppmøtested

Vi holder til flere steder på Drammen sykehus. 
En by med mange bygninger og trær

Drammen sykehus

Dronninggata 28

3004 Drammen

Transport

Resepsjonen finner du til høyre, rett innenfor hovedinngangen. Her kan du spørre om hjelp, eller du kan bruke informasjonstavlene ved resepsjonen for å finne avdelingen du skal besøke.

Resepsjonens åpningstider er:

Mandag-fredag kl. 07:30–20:00.
Lørdag-søndag kl. 11:00–19:00.

Praktisk informasjon

​Apotek på Drammen sykehus

På apoteket ved Drammen sykehus får du ekspedert resepter og kjøpe reseptfrie legemidler og sykepleieartikler.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Apoteket finner du til venstre når du kommer inn hovedinngangen på sykehuset.

​Besøkstider Drammen sykehus

​Besøkstidene ved Drammen sykehus er fra 17–19, men kan variere litt fra avdeling til avdeling.

For å unngå unødvendig smittespredning inn i sykehusene, ber vi deg vurdere å vente med sykebesøk dersom du er syk, for eksempel med forkjølelse eller omgangssyke. 

Vi oppfordrer også til at du vasker hendene på vei inn og ut av sykehuset. 

​​Betaling for timer ved våre behandlingssteder

Har du vært til undersøkelse eller behandling ved en av våre poliklinikker, må du betale egenandel, som du kan lese mer om på helsenorges nettsted

I enkelte tilfeller kan man være fritatt for egenandel ​(ta med dokumenatasjon).

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale selv

Her kan du lese mer om situasjoner som kan medføre andre betalingsordninger

Du kan også kontakte NAV for å finne ut mer om hvilke rettigheter du har før timen hos oss

Dersom du har time hos oss og ikke kan møte til timen, må du avbestille eller endre timen senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før.

Sier du ikke ifra om timeendring eller avbestilling innen fristen, må du betale gebyr for ikke å ha møtt til timen.


​Blomster på Drammen sykehus

Mange ønsker å gi en blomsterhilsen når de besøker en pasient på sykehus, men på grunn av allergier og infeksjonsfare er noen avdelinger blomsterfrie. 

Det er ikke er tillatt med blomster på følgende avdelinger:

 • Medisin 2
 • Medisinsk intensiv
 • Nyfødt intensiv
 • Kirurgisk intensiv
 • Ortopedisk sengepost

 Info om dekning av reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les mer om hvordan du går frem på helsenorge.no

​Vestre Viken drifter Helseekspressen i Buskerud. Dette er busser med medisinsk utstyr ombord og som går til og fra Hallingdal, Numedal og Kongsberg mot Drammen og Oslo.

Plass på bussen bestilles enten via Pasientreiser hvis det er trafikalt grunnlag, eller via ansvarlig behandler (lege) hvis det er medisinsk årsak til å reise med bussen.​ 

Tidtabeller og mer informasjon om Helseekspressen

Før du blir utskrevet fra behandlingsstedet skal du ha en samtale med helsepersonell. I samtalen oppsummeres behandlingen du har fått og hva du må være oppmerksom på de neste dagene.

Vi forteller deg også hva som er planlagt hvis du skal ha videre oppfølging på sykehus, hos fastlege, om du skal ha hjemmesykepleie eller om du skal på en institusjon.

Følgende kan være viktig for deg å vite om før du drar:

​Vi anbefaler alle pasienter å være aktive deltagere i egen utredning og behandling.

Før du blir utskrevet bør du få vite:

 • Om medisinene dine påvirker evnen til å kjøre bil eller arbeide med farlig utstyr.
 • Hvem du skal kontakte dersom du har spørsmål om behandlingen.
 • Om du skal ha noen oppfølging av helsetjenesten etter utskrivelsen.

Dette bør du spørre helsepersonellet om før du blir utskrevet:

 • Hva er det som er mitt hovedproblem?
 • Hva er det jeg selv skal passe på?
 • Hvorfor er det viktig at jeg gjør dette?

Før du reiser bør du sjekke at du:

 • forstår hva du har vært lagt inn for og hvilken diagnose og behandling du har fått hos oss.
 • vet hvilke medisiner du skal ta etter utskrivelse, at du vet hvorfor og hvordan du skal ta dem og at du har fått medisinliste og resepter.
 • vet hva du skal være oppmerksom på etter utskrivelse.
 • vet hvem du skal kontakte hvis du har spørsmål om oppholdet hos oss.
 • vet om du skal til oppfølging eller kontroll på behandlingsstedet, eller hos fastlege, og om du skal bestille time selv.
 • vet om utstyr eller andre hjelpemidler du trenger er bestilt samt når og hvordan det blir levert til deg.
 • har fått tilstrekkelig veiledning og opplæring i bruk av hjelpemidler og utstyr.

​Kiosk og kafé på Drammen sykehus

Pasienter, pårørende og andre besøkende har mulighet til å kjøpe mat i kafeene på sykehusene. Her finner du også lesestoff og andre typiske kioskvarer.

Åpningstider

Normale åpningstider for Kantine/Kafé:

Mandag–fredag: kl. 08:00–15:00.
Lørdag–søndag: stengt.

Stengt røde dager i påsken.

Stengt alle røde dager i mai. 

 

Kiosken ved Drammen sykehus

​Mandag–fredag: kl. 08:00–19:00.
​Lørdag–søndag: kl. 11:00–18:30.​

Åpningstider for kiosken i påsken 2024:

Skjærtorsdag: 11:00–18:30.
Langfredag: 11:00–18:30.
Påskeaften: 11:00–18:30.
1. påskedag: 11:00–18:30.
2. påskedag: 11:00–18:30.

Mat og drikke til inneliggende pasienter

Som pasient hos oss får du alle måltidene servert. Det finnes også mulighet for selvbetjening i enkelte avdelinger. Måltidenes innhold og når de serveres vil variere fra avdeling til avdeling. Informasjon om dette får du på avdelingen der du er innlagt.

Allergier og spesielle behov

Vi tilbyr kost ut fra sykdomstilstand og diagnose, mat med tilpasset konsistens og tilpasser måltidet til pasientens behov når det er nødvendig.

Dokumentasjon og oppfølging av ernæring

For å ivareta pasientens behov har vi tilrettelagt for screening av ernæringsstatus hos alle inneliggende pasienter. Vi dokumenterer ernæringsstatus, ernæringsplan og ernæringsinntak. Dette føres i pasientjournalen for å kunne gi best mulig oppfølging.​

​Minibank på sykehuset

Sykehuset har ikke minibank. Du kan betale med kort og ta ut penger i sykehusets kiosk.

​Offentlig transport til og fra Drammen sykehus

Besøksadresse: Dronninggata 28, Drammen.

Drammen sykehus ligger i gangavstand fra Drammen sentrum. Fra togstasjonen i Drammen tar det 15-20 minutter å gå. Du kan ta buss til sykehuset. Stoppestedet heter "Drammen sykehus".

​Enkelte pasienter tåler ikke parfymelukt. Derfor har Vestre Viken prosedyre for uniformbruk, der helsepersonell i hvit eller grønn uniform ikke skal bruke parfyme. Det er derimot ikke totalt parfymeforbud for pasienter og pårørende, annet enn ved Lungeposten (Medisin 2) ved Drammen sykehus. På avdelinger med kreft- eller lungepasienter blir det påpekt at man bør vise hensyn dersom besøkende har sterk parfymelukt. Dersom en pasient ikke tåler parfyme legger vi til rette for å ivareta pasienten så godt som mulig i forhold til dette hensynet.

Parkering ved Drammen sykehus

Generell info

Det er flere parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til sykehuset, men det er stort press på disse. Derfor anbefaler vi at pasienter og besøkende benytter offentlig transport så langt det er mulig.

Les skiltene nøye og se parkeringskart på området.

Klikk deg inn her for å lese mer om parkering ved Drammen sykehus​

​Vi har ikke hotell for pasienter og pårørende ved sykehuset.

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg til sykehusoppholdet. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.

Alle sykehusene i Vestre Viken er røykfrie.

Sykehusene i Vestre Viken er røykfrie. Det er totalforbud mot å røyke inne, og ute er det kun tillatt å røyke på anviste plasser.


Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester – enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

 • ​Ta med den faste medisinen du bruker. Det kan ta tid å få tilsvarende medisin fra apoteket.
 • Morgenkåpe eller romslig treningsbukse med strikk i livet som kan reguleres.
 • Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Det er av hygieniske årsaker ikke tillatt å gå barbeint i sykehuset.
 • Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin.
 • Hjelpemidler du er avhengig av: for eksempel stokk, krykker, rullator og rullestol.

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg til sykehusoppholdet. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video som et minne fra tiden ved et behandlingssted. Det blir som regel tillatt så lenge det kun er et sted, deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet eller tatt opp og alle synes det er ok.

Samtidig er det viktig å vite at behandlingsteder ikke er offentlige rom og at det kan være folk som ikke ønsker å bli fotografert, filmet, eller at lyd blir tatt opp av dem. Inne på behandlingssteder skal personvernet ivaretas og folk har rett til å forbli anonyme hvis de ønsker det. På behandlingssteder er det ikke lov til å ta bilder av, filme, eller ta lydopptak av medpasienter, besøkende eller ansatte uten at de har gitt tydelig samtykke til det først.

Bakterier

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Virus

Her kan du se info om koronavirus, pandemien, våre tiltak for å bekjempe den, hva du skal gjøre om du har time hos oss m.m.

 

Åpningstider for blodprøvetaking:
mandag–torsdag kl. 08:30–16:00, fredag kl. 08:30–15:00.
Hasteprøver: mandag–torsdag kl. 08:00–16:00, fredag kl. 08:00–15:00.

Spesielle åpningstider: Onsdag før skjærtorsdag, jul– og nyttårsaften kl. 08:30–11:00. Hasteprøver kl: 08:00–11:00.

Oppmøtested

Bruk hovedinngangen ved Drammen sykehus og ta heis B til 4. etasje.

Medisinsk biokjemi Drammen sykehus

Nyheter