Helse og arbeid

Er du sykemeldt eller står du i fare for å bli det? Helse og arbeid er en videreføring av arbeidsrettet behandlingstilbud etter at ordningen «Raskere tilbake» ble gjort om fra 2018. Tilbudet er i hovedsak for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser.

Dette er et tilbud til sykemeldte arbeidstakere som skal gjøre det mulig for dem som blir henvist å komme lettere tilbake i arbeid. Det er også et tilbud til arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt, med en målsetning om å unngå sykemelding.

Ordningen gjelder innenfor somatikk og psykisk helsevern.

Vestre Vikens tilbud

Helse og arbeid-poliklinikkene for muskel- og skjelettplager er et tilbud til arbeidstakere eller studenter som er sykmeldt eller som står i fare for å bli sykemeldt/falle ut av studier. Tilbudet har fokus på avklaring og muligheter. Videre oppfølging vurderes individuelt. Behandling skal primært foregå i kommunal regi med fastlegen som koordinerende instans.

Hovedfokuset i tilbudet er å formidle kunnskap for å gi pasientene forståelse og innsikt i egne plager, og samtidig stimulere til mestring, aktivitet og arbeid. Vi har kort ventetid, slik at pasientene kan få rask avklaring.

Vi samarbeider med Helse og Arbeid innen psykisk helse (DPS) og HelseIArbeid-veiledere i NAV som kan kontaktes ved behov.

Tilbudet på poliklinikken:

 • Avklaring/undersøkelse av fysioterapeut
 • Avklaring/undersøkelse av lege ved behov
 • Ultralyddiagnostikk og tiltak ved behov
 • Kortvarig kunnskapsbasert kurs om muskel- og skjelettplager
 • Kortvarig individuell veiledning og oppfølging ved behov
 • Kortvarig gruppetreningstiltak med fokus på trygging og veiledning

Henvisning fra fastlege/behandler kan sendes elektronisk VVHF, ortopedi, Bærum sykehus og merkes Helse og Arbeid.

Kontakt oss:

Telefon​​: 67 80 91 90 ​

Besøksadresse: Sogneprest Munthe-Kaas vei 100, 1346 Gjettum

Helse og arbeid-poliklinikkene for muskel- og skjelettplager er et tilbud til arbeidstakere eller studenter som er sykmeldt eller som står i fare for å bli sykemeldt/falle ut av studier. Tilbudet har fokus på avklaring og muligheter. Videre oppfølging vurderes individuelt. Behandling skal primært foregå i kommunal regi med fastlegen som koordinerende instans.

Hovedfokuset i tilbudet er å formidle kunnskap for å gi pasientene forståelse og innsikt i egne plager, og samtidig stimulere til mestring, aktivitet og arbeid. Vi har kort ventetid, slik at pasientene kan få rask avklaring.

Vi samarbeider med Helse og Arbeid innen psykisk helse (DPS) og HelseIArbeid-veiledere i NAV som kan kontaktes ved behov.​

Vi har også Helse og arbeid poliklinisk virksomhet på Hallingdal sjukestugu.

Tilbudet på poliklinikken:

 • Avklaring/undersøkelse av fysioterapeut​
 • Avklaring/undersøkelse av lege ved behov
 • Kortvarig kunnskapsbasert kurs om muskel- og skjelettplager (digitalt eller fysisk oppmøte)
 • Kortvarig individuell veiledning og oppfølging ved behov (digitalt eller fysisk oppmøte)

Henvisning fra fastlege/behandler kan sendes elektronisk VVHF, ortopedi, Ringerike sykehus og merkes "Helse og Arbeid".

Kontakt oss:

Telefon: 32 11 63 61/ 948 46 198/ 948 47 521

Besøksadresse Ringerike: Ringerike sykehus, Arnold Dybsjords vei 1, 3511 Hønefoss.

Helse og arbeid-poliklinikkene for muskel- og skjelettplager er et tilbud til arbeidstakere eller studenter som er sykmeldt eller som står i fare for å bli sykemeldt/falle ut av studier. Tilbudet har fokus på avklaring og muligheter. Videre oppfølging vurderes individuelt. Behandling skal primært foregå i kommunal regi med fastlegen som koordinerende instans.

Hovedfokuset i tilbudet er å formidle kunnskap for å gi pasientene forståelse og innsikt i egne plager, og samtidig stimulere til mestring, aktivitet og arbeid. Vi har kort ventetid, slik at pasientene kan få rask avklaring.

Vi samarbeider med Helse og Arbeid innen psykisk helse (DPS) og HelseIArbeid-veiledere i NAV som kan kontaktes ved behov.​

Helse og arbeid-poliklinikken på Drammen sykehus dekker Drammen- og Kongsbergregionen.​

Tilbudet på poliklinikken:

 • Avklaring/undersøkelse av fysioterapeut
 • Avklaring/undersøkelse av lege ved behov
 • Kortvarig kunnskapsbasert kurs om muskel- og skjelettplager (digitalt eller fysisk oppmøte
 • Kortvarig individuell veiledning og oppfølging ved behov (digitalt eller fysisk oppmøte)

Henvisning fra fastlege/behandler kan sendes elektronisk VVHF, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Drammen sykehus og merkes "Helse og arbeid".

Kontakt oss:

Telefon: 32 80 38 62

Besøksadresse Drammen: Dronninggata 28, 3004 Drammen

Vi tilbyr psykologisk behandling, i form av jobbfokusert terapi for pasienter med lettere/moderate depresjons- og angstplager.

Vi samarbeider tett med Helse og arbeids muskel-skjelett team på lokalt somatisk sykehus.

Henvisningsrutiner:

Det sendes vanlig henvisning til lokalt DPS .

Målgruppe:

 • Pasienter med fall i arbeidsfunksjon grunnet psykisk lidelse i form av sykemelding eller fare for sykemelding (gjelder også skoleelever/studenter).

 • Pasienter med lettere/moderate angst- og depresjonstilstander.

Kontaktperson:

Teamleder Mari Norman
Telefon: 67 81 78 10
Mobil: 900 72 605

For å benytte tilbudet trenger man en henvisning fra lege eller annen behandler med henvisningsrett. Henvisningen må tydelig merkes Helse og arbeid.

Henvisningen må inneholde informasjon om aktuell lidelse/symptomer, arbeidsforhold, sykmelding og eventuelt tidligere utredning/behandling. Pasientens telefonnummer påføres også.

Adresse for henvisning:

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Tilbud ved andre helseforetak

Helse Sør-Øst har tilbud om Helse og arbeid innen kreft, rehabilitering, muskel/skjelett og psykiske lidelser.

Oversikt​ over tilbud i Helse Sør-ØstSist oppdatert 21.08.2023