En rød blekksprut med hvit bakgrunn

Fremfall av bekkenorganer - oppfølging etter kirurgi

Digital hjemmeoppfølging etter kirurgi på grunn av fremfall av bekkenorganser, gjør at kvinner slipper å fysisk reise til kontroll, samtidig som endringer i helsetilstanden kan oppdages raskt.

Kontakt gynekologisk poliklinikk

Genitalt decens (POP- Pelvic organ Prolaps) defineres som en tilstand med fremfall av bekkenorganer (blære, uterus og/eller tarm) gjennom skjeden. 
Tilstanden er vanlig og rammer i varierende grad. Symptomer på fremfall av bekkenorganer er en følelse av kul i skjeden, trykk/ tyngdefølelse samt at det påvirker vannlating og avføring. Seksuallivet blir også ofte påvirket. 
Tilstanden kan ha stor påvirkning på pasientens livskvalitet og selvfølelse. 

3-6% av alle kvinner vil i løpet av sitt liv oppleve symptomer av sitt decens. Behandlingen av decens er avhengig av kvinnenes symptomer og de anatomiske forholdene ved decenset. Derfor må behandlingen individualiseres. Noen pasienter vil ha behov for operasjon. Risiko for å få tilbakefall av plager etter operasjon er høy, opp mot 30% i enkelte forskningsmaterialer. 

Ved Gynekologisk avdeling på Drammen Sykehus vil alle kvinner som opereres for genital decens bli inkludert i et kvalitets register. I registeret fører vi inn pasientenes plager før og etter operasjon. Kvinnene vil bli spurt om vi kan bruke opplysningene i registeret til forskning.


Når pasienten er henvist til vurdering av genital decens vil hun motta et digitalt spørreskjema. Legen som vurderer henne på poliklinikken vil på grunnlag av svarene, sammen med gynekologisk undersøkelse og samtale med pasienten, bli enige om at pasienten skal opereres. ​

En samtale i forkant av operasjonen er viktig. Det gir helsepersonellet god mulighet til å gå igjennom hva operasjonen innebærer, og det gir pasienten gode muligheter til å få svar på det de lurer på. Jo bedre pasienten er forberedt, og hva som kan forventes, jo mer beroliget er pasienten. Det betyr også at de går inn i perioden etter operasjonen med riktige forventninger i forhold til smerter og funksjon. Det gir også pasientene muligheter til å forberede se praktisk til tiden etter operasjonen. For eksempel så er det vanlig å blø litt etter operasjonen. Er pasienten forberedt på dette så kan man unngå unødvendig bekymring. 

Den vanligste komplikasjonen etter operasjonen er blodansamlinger i operasjonsområdet eller blærekatarr. Det er også vanlig med smerter under samleie og tranghetsfølelse i skjeden en tid etter operasjonen. 

Det er en del praktiske råd man skal følge for å sikre best mulig resultat og unngå komplikasjoner. Man skal unngå unødvendig muskelbruk (som tunge løft, fysisk arbeid, trening ol.). I tillegg skal man unngå aktiviteter som medfører smerter, man skal forsøke å unngå å trykke og man skal unngå samleie. 

Etter operasjon får pasientene tilsendt digitale spørreskjema. De vil bli sendt ut med jevne mellomrom for å få tilbakemelding på hvordan det går med pasientene. Pasientene vil få tilsendt en sms med en link til en nettside. Her skal de logge inn med sikker ID for å få tilgang til spørreskjemaet. Svarene blir gjennomgått av personellet på sykehuset. Basert på svarere vil helsepersonellet sette opp pasientene som har behov kontroll opp til en ny vurdering ved gynekologisk poliklinikk. ​

Sist oppdatert 21.02.2024