Pårørendebrev - Bærum DPS, døgn

Du får denne informasjonen fordi du er pårørende til en person som er i behandling hos oss.

Mennesker/ familier kan oppleve kriser og vanskelige perioder. Da er det viktig å vite hvordan man bør møte  vanskelighetene og hvordan man kan leve med dem.

Du får denne informasjonen fordi du er pårørende til en pasient som er innlagt hos oss.

De beste resultatene får vi når pasient, pårørende og behandlere samarbeider. Vi ønsker å bidra til et slikt samarbeid. Familie og nettverk kan oppleve store belastninger når noen som står dem nært får en psykisk lidelse og eller ruslidelse, samtidig kan de være en hjelp for pasienten og en ressurs i behandlingen. Som familie og pårørende er du ofte pasientens viktigste omsorgsperson og samarbeidspartner. Det er derfor viktig at du får relevant informasjon og veiledning. Det er også viktig at du ivaretar deg selv og andre familiemedlemmer. 

Vi ønsker her å gi deg informasjon om vår avdeling og en liste over nyttige nettsteder og telefonnumre.

Vi ringer deg en av de første dagene pasienten er innlagt for å vise at vi ønsker å ha kontakt med deg, gi deg informasjon om oss og høre litt hva som er viktig for deg. Vi ønsker også å invitere deg til en samtale her mens pasienten er innlagt.  

Målet med samtalen er å lytte til deg som pårørende, få innspill om pasientens situasjon, informere om behandlingen her og veien videre.  Vi ønsker også å gjennomgå mestringsplanen til pasienten. Mestringsplanen skal bidra til forutsigbarhet og større trygghet ved kriser.  

Barn som pårørende

Når det gjelder pasienter som har barn eller søsken under 18 år vil vi tilby samtale for å ivareta barnas behov for informasjon og kartlegge deres behov for støtte og hjelp.

Vi ser frem til å snakke med deg.

Er det noe du lurer på, kan du ringe pårørendekontakt tlf. 67 81 78 40.

Adresse:
Bærum DPS døgn
Dr Høstsvei 39
1346 Gjettum

Sist oppdatert 23.01.2024