Behandling

Epilepsi - digital hjemmeoppfølging

Digital brukerstyrt hjemmeoppfølging er en fleksibel oppfølging for pasienter med en stabil anfallssituasjon, som ikke har behov for fysiske kontroller.

Hvis anfallssituasjonen din er stabil og du følges opp med blodprøvekontroller og resepter på medisiner, kan digital brukerstyrt hjemmeoppfølging være noe for deg. Helsepersonell vil vurdere dette i samråd med deg.

Før

Du får en SMS med lenke til innlogging i den digitale løsningen ditt sykehus bruker. Du må logge deg inn via ID-porten og kan bruke PC, nettbrett eller mobil. Når du har logget deg inn vil du få tilgang til en skriftlig brukerveiledning.

Den digitale kommunikasjonen skjer via følgende løsninger:
  • Digital hjemmeoppfølging. Grunnet elektronisk utveksling av sensitiv personinformasjon må du logge deg inn via ID-porten med BankID, Buypass eller Commfides.
  • Meldingsutveksling i digital løsning mellom deg og helsepersonell
  • Telefonkonsultasjon ved behov


Under

Utfylling av elektroniske skjema

Hvis du ikke har behov for kontakt med helsepersonell via telefon eller fysisk oppmøte, vil du to ganger i året motta et standard kartleggingsskjema. Én gang i året vil du sammen med kartleggingsskjemaet motta et skjema som handler om livskvalitet tilknyttet det å leve med epilepsi. 

Svarene du avgir i skjemaene vil være avgjørende for videre oppfølging; nytt skjema om et halvt år, behov for at noen ringer deg eller behov for legetime. 

Kontakt med sykehuset

Du kan når som helst sende inn svar på kartleggingsskjema dersom du har behov for å rapportere endringer eller har behov for kontakt med helsepersonell. Nytt skjema vil være tilgjengelig i løsningen for utfylling 24 timer etter forrige skjema er levert. Helsepersonell vil følge opp besvarte skjema fortløpende på virkedager.  

Øyeblikkelig hjelp

Vi gjør oppmerksom på at meldinger ikke overvåkes av helsepersonell kontinuerlig. Ved behov for øyeblikkelig hjelp må du ta kontakt med legevakt eller ringe 113.

Etter

Ved stabil anfallssituasjon over lang tid kan oppfølgingen ved sykehuset avsluttes. Da vil fastlege kunne følge opp videre.