Digital oppfølging for pasienter med type-1 diabetes

Vestre Viken tilbyr digital hjemmeoppfølgning til pasienter med diabetes type 1. Tilbudet gjelder per i dag ved Drammen sykehus, men vil implementers i de andre sykehusene etter hvert. Pasienter vil fortløpende få tilbud om å delta når de har time hos diabetessykepleier eller diabeteslege. Alle pasienter får samtidig tilbud om å delta i et forskningsprosjekt hvor hensikten blant annet er å vurdere om digital hjemmeoppfølgning fører til endring av blosukkerkontroll og livskvalitet hos pasienter med diabetes type 1.

Diabetes type 1 er en autoimmun sykdom hvor tap av egenproduksjon av insulin, et livsnødvendig hormon, krever livslang insulinbehandling.

Insulin er et hormon som sørger for at glukose (sukkerstoffer) fra karbohydratene i maten kan komme seg fra blodet og inn i cellene i kroppen, hvor glukose kan lagres, eller brukes til energi for kroppen.  Sykdommen krever høy grad av egenbehandling, og god kunnskap om sykdommen og behandling er viktig for å oppnå god blodsukkerkontroll.

Diabetes type 1 pasienter følges regelmessig hos diabetessykepleier i tillegg til hos endokrinolog. Nesten alle med diabetes type 1 vil oppleve perioder i livet hvor blodsukkerreguleringen er mer utfordrende enn ellers. Ved bruk av digital hjemmeoppfølgning ønsker vi å undersøke om vi kan tilpasse oppfølgningen bedre til den enkelte sitt behov.

Denne siden er for deg som mottar digital hjemmeoppfølging fra sykehuset med appen Nimble People. Her finner du informasjon om hvordan du kommer i gang, hva appen Nimble People kan brukes til, og hvor du kan henvende deg for brukerstøtte.

1. Last ned appen Nimble People
 
Det kan gjøres på iPhone, iPad, Android eller på PC, Mac eller bærbare enheter.
Informasjon om nedlasting av app kommer nederst på denne siden.
 
Ikon for appen Nimble
Slik ser logoen til Nimble-appen ut.

2. Innlogging

Første gang du logger inn i Nimble People må du benytte BankID. Senere vil du få mulighet til å sette opp biometrisk innlogging på mobile enheter, med ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk. Innlogging vil bare være mulig hvis sykehuset har registrert deg for digital hjemmeoppfølging.
 
Ikon for ansiktsgjenkjenning
Hvis du ønsker kan du bruke face-id

3. Samtykke til behandling av personversopplysninger

Ved første innlogging vil du først se personvernerklæring og informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles. For å komme videre må du bla til bunnen av siden og trykke "Jeg samtykker".

4. Skru på varslinger

Telefonen din vil deretter be deg om å tillate varslinger fra Nimble People. Det er viktig at du tillater dette slik at du får med deg meldinger og skjemaer som blir sendt til deg fra sykehuset.
 
Skjermbilde for mottak av varslinger
Skru på varslinger

5. Tillat bruk av kamera og mikrofon

Telefonen din vil også be deg om tillatelse til å bruke kamera og mikrofon. Dette må du tillate for å kunne gjennomføre videosamtaler med sykehuset.
 
Skjermbilde for tilgang til kameraet på telefon
Gi tilgang til kamera og mikrofon

Nå er du klar!

Nimble People er nå satt opp riktig og du vil nå motta digital hjemmeoppfølging fra sykehuset via Nimble People. I applikasjonen kan du blant annet:
 
Motta og svare på skjemaer
Sykehuset vil sende deg spørreskjemaer som du skal ​svare på. Du vil få et varsel på telefonen og kan finne skjemaene under fanen "Oppfølging"
 
Motta og sende meldinger
Med Nimble People kan du sende meldinger og bilder direkte til sykehuset via fanen "Meldinger".
 

Brukerstøtte

Spørsmål om behandling eller hjemmeoppfølging?
Send en melding til sykehuset i Nimble, eller ta kontakt direkte med:
 
Diabetespoliklinikken, Drammen sykehus
Tlf: 32 80 46 12
 
Nimble skal ikke benyttes til øyeblikkelig hjelp eller akutte situasjoner. Kontakt 113 hvis det haster. 

Last ned appen Nimble People

iPhone eller iPad?
 
Android?
 
Du kan også logge inn i Nimble People fra nettleseren (på PC, Mac eller bærbare enheter)

 

Hver fjerde måned skal pasientene svare på noen spørsmål via applikasjonen Nimble. Sammen med registrerte glukoseverdier fra sensor sendes disse dataene til sykehuset for vurdering og oppfølging av diabetessykepleier. Ut ifra besvarelsen på spørsmålene blir pasientene kategorisert som «røde», «gule» og «grønne». Pasienter som blir «røde» og «gule» blir kontaktet av diabetessykepleier innen en uke. Dersom pasienten ønsker time hos diabetessykepleier kan en i appen svare dette, og en havner da i gul kategori. Dersom pasienten havner i grønn kategori utsettes timen hos diabetessykepleier. Pasienter som ikke besvarer skjema blir markert som «gule» og blir kontaktet av diabetessykepleier som nevnt over.

Årskontroll hos endokrinolog blir gjennomført uavhengig av den digitale oppfølgningen.

Med den nye løsningen får pasientene også mulighet til å sende meldinger og kommunisere med sykehuset hvis det er behov for det.

Diabetessykepleiere sjekker besvarelsen minst tre ganger per uke (mandager, onsdager og fredager). Besvarelser blir ikke kontrollert på røde dager. Ved behov for øyeblikkelig hjelp må pasientene kontakte legevakt 116 117 eller AMK på 113.

Alle pasienter med type-1 diabetes vil fortløpende få tilbud om digital hjemmeoppfølgning. Deltagere må ha tilgang til smarttelefon, nettbrett eller pc og må ha mulighet for å logge seg på via bank-id. Pasienter som ikke deltar i digital hjemmeoppfølgning vil få samme tilbud som tidligere.

Dersom du ikke lengre ønsker å motta digital hjemmeoppfølgning kan du når som helst gi beskjed om dette. Gi beskjed via chat-funksjon i appen.

Pasienter ved Drammen Sykehus kan også ringe på telefon 32 80 46 12 mandag-fredag mellom kl 14-15.  

Digital hjemmeoppfølging av pasienter med diabetes type 1 vil være en del av et større forskningsprosjekt ved Drammen sykehus som er finansiert av Helse-Sør-Øst. Målet med forskningen er å evaluere om digital hjemmeoppfølging fører til endring av blodsukkerkontroll, forbruk av helsetjenester, diabetes-stress, egenbehandling og livskvalitet. Prosjektet skal også evaluere om dette er en mer ressurseffektiv måte å jobbe på.

Forskningsprosjektet ledes av postdoktor forsker Stina Therese Sollid og PhD-stipendiat Ine Solesvik Oppedal og diabetessykepleier Line Hallan Christiansen ved Drammen sykehus. Prosjektet er et samarbeid med Akershus Universitetssykehus, Ålesund sykehus, UNN-Harstad samt norsk diabetesregister for voksne.

Bruk av utstyr ved Diabetes 1 - Vestre Viken HF

Sist oppdatert 20.06.2024