illustrasjon av tarmsystemet

Digital oppfølging av inflammatorisk tarmsykdom (IBD)

Det finnes omlag 40 000 til 50 000 pasienter i Norge med inflammatorisk tarmsykdom. God oppfølging og forebyggende behandling er svært viktig. Med digital egenregistrering hjemme, kan man fange opp endringer raskt og sette inn behandling.

Kontaktinformasjon til avdelingene

Innflammatorisk tarmsykdom er en samlebetegnelse på sykdommer med en kronisk betennelsestilstand i tarmen. Det er først og fremst Chrons sykdom og Ulcerøs kolitt. 

De siste par tiår har det kommet ny og bedre behandling for disse sykdommene. God oppfølging og forebyggende behandling er essensielt i behandlingen. For å sikre en pasientstyrt behandling, og for å øke mulighetene for å oppfange endringer i sykdommen raskt, har Vestre Viken tilbud om digital hjemmeoppfølging. Her kan pasientene selv registrere en rekke symptomer og utfordringer, og få dette vurdert av helsepersonell på sykehuset. Løsningen sikrer god og systematisk oppfølging, og gir mulighet for å sette inn behandling på riktig tidspunkt.

Pasienter som har oppfølging på poliklinikken eller har vært innlagt på sykehus, kan få tilbud om digital hjemmeoppfølging. Det er en forutsetning at pasienten kan håndtere den tekniske løsningen og kan fylle ut spørreskjemaene digitalt. Egenregistreringen er en integrert del av oppfølgingen.  

Pasientene som inkluderes skal i løpet av et år registrere sin situasjon tre ganger. Det skjer ved at man logger på en nettside og besvarer spørsmål.  Man blir minnet på registreringer med en tekstmelding fra sykehuset. Svarene blir så vurdert av helsepersonell på sykehuset. 

I spørreskjemaene skal en rekke symptomer og forhold ved sykdommen registreres. Svarene kategoriseres som røde, gule eller grønne og indikerer hva slags oppfølging pasienten trenger videre. Alle svar vurderes av IBD-sykepleier. Er svarene grønne indikerer det at det ikke er nødvendig med spesielle tiltak. Viser egentrapporteringen gule svar, blir pasienten kontaktet av IBD-sykepleier. Er svarene røde derimot vil lege bli varslet oghvis det er nødvendig  blir det satt opp konsultasjon på sykehuset med sykepleier eller lege. 

Registreringene er basert på vitenskaplige utarbeidede skjemaer og skal sikre at man fanger opp forhold som må gjøres noe med. 

Pasientene kan når som helst avslutte brukerstyrt oppfølging ved å gi beskjed til IBD-sykepleier. Pasienter som ikke foretar noen registreringer i løpet av et år, slettes fra oppfølgingsprogrammet dersom de ikke ønsker videre oppfølging.


Sist oppdatert 03.04.2024