Behandling

Digital egenregistrering

Utfylling av pasientinformasjon

Vestre Viken benytter Digital egenregistrering for utfylling av pasientinformasjon. Dataene er klinisk nyttige og bidrar til forbedring av behandlingskvalitet. Dine besvarelser blir ivaretatt i henhold til lovpålagt personvern, blir overført til din journal, og brukes som forberedelse til timene. Logg inn under.

Digital egenregistrering

Digital self-registration

Før

Logg inn via ID-porten med elektronisk ID, bankID, bankID på mobil, Buypass eller Buypass mobil.

Du kan logge inn via ID-porten for egenregistrering

Som en ordinær del av spesialisthelsetjenesten innhentes helseopplysninger. Hensikten er å fremskaffe informasjon for å best mulig tilpasse helsehjelpen. Som foreldre, annen pårørende eller lærer, kan du også ha blitt bedt om å fylle ut skjemaer. Av personvernhensyn gjøres mye av dette nå gjennom en sikker digital egenregistrering i systemet CheckWare. Enkelte helseopplysninger vil du som pasient fremdeles bli bedt om å besvare sammen med din behandler.

Her kan du logge inn om du har mottatt en engangskode fra din behandler. Dette gjelder kun for pasienter som ikke har elektronisk ID, og kun etter avtale.

Alle andre må bruke elektronisk ID via ID-porten.

Logg inn med engangskode for egenregistrering.

 

Om digital egenregistrering

Digital egenregistrering gir deg tilgang til skjemaer som er nødvendig at du fyller inn slik at vi kan hjelpe deg best mulig. Skjemaet fylles ut på en sikker nettside og informasjonen blir sendt direkte til din pasientjournal.

Hvem fyller ut skjemaet?

Trenger vi at du fyller inn skjema via digital egenregistrering, vil du som pasient motta information fra avdelingen du behandles hos eller direkte fra din behandler. Hvis du har en annen rolle enn pasient (eksempelvis pasient, annen familie eller lærer), kan du også i noen tilfeller blir spurt om å fylle skjema. Om dette er tilfelle vil du få informasjon om dette.

Hvordan går jeg frem?

Du vil motta en SMS med link til innlogging. Under "Innlogging for pasienter eller pårørende" så klikker du på ID-porten. Der får du valget om å logge inn med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Buypass mobil.

Barn og ungdommer som ikke har elektronisk ID, kan etter avtale med behandler, bli gitt en engangskode. Linken til denne ID-porten finner du under "Innlogging med engangskode".

Du kan logge inn fra PC, nettbrett eller smarttelefon. Etter du har logget inn kommer du direkte til skjemaet du skal fylle ut. Svarene dine blir lagret på en sikker måte underveis. Om du må ta en pause før du er ferdig, så svarene lagret. Når du er ferdig å fylle ut skjemaet, trykk "ferdig" og bekreft at skjemaet skal sendes. Trenger du å fylle ut flere skjema vil de åpne seg så snart du har sendt det første. Det er ikke mulig å endre svarene dine etter skjemaet er sendt inn.

Viktig informasjon til deg som er pasient

Ferdig utfylt skjema vil bli sendt til din behandlinger eller avdeling så snart du er ferdig å fylle ut skjemaet. Det kan variere når svarene dine blir gjennomgått, men mest sannsynlig ved din neste avtale.

Hjelp og veiledning til ID-porten

Enkelte ganger kan du bli bedt om å fylle ut skjema via Digital egenregistrering før behandlingsstart. I så tilfelle vil du bli informert om dette fra behandlingsstedet. Innlogging og fremgangsmåte vil være lik. 

Ta kontakt med behandlingsstedet dersom du har spørsmål om Digital egenregistrering.

NB! Tidspunkt for når svarene vil bli gjennomgått varierer. Har du som pasient akutt hjelpebehov må du ta direkte kontakt med ditt behandlingssted eller din fastlege innenfor arbeidstid og legevakt ved kveldstid og helger.Under

Du vil få beskjed fra ditt behandlingssted eller behandler dersom du skal bruke Digital egenregistrering mens du utredes eller mottar behandling i spesialisthelsetjenesten. Som forelder, annen pårørende eller lærer, kan du også bli bedt om å fylle ut skjemaer. For spørsmål til selve innloggingen – se: «Om digital egenregistrering» på denne nettsiden.

NB! Tidspunkt for når svarene vil bli gjennomgått varierer. Har du som pasient akutt hjelpebehov må du ta direkte kontakt med ditt behandlingssted eller din fastlege innenfor arbeidstid og legevakt ved kveldstid og helger.


Etter

For å sikre kvalitet i vårt behandlingstilbud, vil du noen ganger bli bedt om å fylle ut Digital egenregistrering i en periode etter at behandlingsforløpet er avsluttet. Dersom det er tilfelle, vil du bli informert om det fra behandlingsstedet. Ta kontakt med behandlingsstedet dersom du har spørsmål til dette.

English