bipolarskolen - illustrerer mennesker

Bipolarskolen

Kunnskap er viktig og effektivt i behandlingen av bipolar lidelse. Som del av et helhetlig behandlingstilbud for personer med bipolar lidelse, tilbyr flere av landets helseforetak bipolarskole.

Bipolarskolen er et behandlingstilbud som innebærer undervisning i grupper for personer med bipolar lidelse. Det er ikke en form for terapi, men et kurs du kan ta som supplement til individuell behandling. Bipolarskolen foregår i en avgrenset periode på noen uker.

Målet med bipolarskolen er å øke forståelsen av bipolar lidelse, og gi deltakerne kunnskap og verktøy for å mestre hverdagen best mulig. I tillegg er det fokus på hvordan du kan forebygge nye episoder, eventuelt mildne og redusere symptomer ved en ny sykdomsepisode. Ulike mellommenneskelige sider ved det å ha en alvorlig psykisk lidelse blir også berørt

 • Hva er bipolar lidelse?
 • Erfaringsformidling og stemningsdagbok
 • Årsaker til og forløp av bipolar lidelse
 • Mani og hypomani
 • Depresjon og blandet tilstand
 • Bevissthet om følelser
 • Medikamentell behandling
 • Stress og mindfullness
 • Livsførsel og regelmessighet
 • Barn, familie, nettverk og arbeid. Åpenhet
 • Oppsummering og selvhjelp

Kurset består av 11 ukentlige samlinger á 2,5 time. Hver kursdag består av undervisning, samtale om dagens tema og deling av egne erfaringer.

 

Kursoversikt

 

Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus

Sunnaas sykehus

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet

Sykehuset Telemark

Sykehuset Østfold

Sørlandet sykehus

Vestre Viken

tekst

tekst

tekst


Sist oppdatert 14.05.2024