Diagnose

Autisme - tilbud til barn

Vi gir råd og veiledning til foreldre og medarbeidere i barnehage eller skole, gjerne sammen med den kommunale PP-tjenesten.

Hensikten med tilbudet er at de nære personene rundt barnet får en forståelse for hvordan barnet fungerer, og i størst mulig grad blir i stand til å etablere ferdigheter hos barnet.


Utredning

Vi kartlegger barnets behov og utarbeider en samarbeidsavtale med alle som benytter seg av tilbudet vårt.
Intensiteten, bredden og varigheten av veiledningen varierer, og avklares i hvert enkelt tilfelle.

Behandling

Du kan få veiledning innen ett eller flere av disse ferdighetsområdene:

 • Motivasjon og samarbeid
 • Begrepsforståelse, språk og kommunikasjon
 • Felles oppmerksomhet
 • Lek og fritidsaktiviteter
 • Sosiale ferdigheter
 • Gruppeferdigheter
 • PECS – Picture Exchange Communication System

Tegnøkonomi er et system som brukes for å motivere og hvor det brukes nøytrale symboler for å fremme ønsket atferd. Systemet opprettholder motivasjonen over tid, og kan brukes på ulike arenaer (for eksempel i treningsrom i barnehagen, ute og hjemme).

 • Når man lærer ulike ferdigheter, for eksempel rene opplæringssituasjoner
 • I forbindelse med at man forebygger og reduserer utfordrende atferd

Atferdsavtale er et fleksibelt hjelpemiddel for å velge hensiktsmessig atferd. Brukeren får i stor grad være med å bestemme. En atferdsavtale kan blant annet være nyttig for personer som:

 • Mangler motivasjon for endring
 • Har liten erfaring med å yte
 • Ikke tar ansvar for egen helse
 • Har problemer med å komme i gang med oppgaver og/eller trenger hjelp til å fullføre dem
 • Preges av impulsive atferdsmønstre
 • Motarbeider forsøk på endring

Bruk av bilder eller visuelle symboler kan gjøre det lettere å mestre aktiviteter i dagliglivet, for eksempel:

 • Av- og påkledning
 • Hygiene
 • Matlaging

Dagsplan

Bruk av bilder, symboler eller objekter i en dagsplan for å få:

 • Oversikt over aktiviteter gjennom dagen
 • Struktur og forutsigbarhet (økt trygghet)
 • Muligheter til å mestre og å bli selvstendig i overgangen mellom aktiviteter
 • Muligheter til å påvirke egen hverdag

Dette er et intensivt program (minimum 20 timer trening i uka) som går over minst to år og som krever hyppig veiledning. Opplæringen starter så tidlig som mulig mens barnet går i barnehage, og programmet varer frem til skolestart.

Vi veileder også innen:

 • Renslighetstrening
 • Spiseproblematikk
 • Søvn
 • Utfordrende atferd


Oppfølging

Alle forløp er avgrenset i tid. Hvis det oppstår nye behov for bistand fra spesialisthelsetjenesten etter at behandlingen hos oss er avsluttet, må det sendes en ny henvisning.

Kontakt

Konggata 51, Drammen Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

Kontakt Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

Oppmøtested

Konggata 51. Hovedinngangen har adkomst BAK Wergelandsgate 10.

Konggata 51, Drammen

Konggata 51

3019 Drammen

Transport

Hovedinngangen har adkomst fra Wergelandsgate 10.

Praktisk informasjon

Påmelding til:

Habiliteringssenterets resepsjon.
Åpningstid: mandag-fredag, kl. 09:00-14:00.
Telefon: 32 24 57 70.

Husk å oppgi hvilket kurs du ønsker å melde deg på.

Bakterier

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Virus

Her kan du se info om koronavirus, pandemien, våre tiltak for å bekjempe den, hva du skal gjøre om du har time hos oss m.m.

 

​​Betaling for timer ved våre behandlingssteder

Har du vært til undersøkelse eller behandling ved en av våre poliklinikker, må du betale egenandel, som du kan lese mer om på helsenorges nettsted

I enkelte tilfeller kan man være fritatt for egenandel ​(ta med dokumenatasjon).

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale selv

Her kan du lese mer om situasjoner som kan medføre andre betalingsordninger

Du kan også kontakte NAV for å finne ut mer om hvilke rettigheter du har før timen hos oss

Dersom du har time hos oss og ikke kan møte til timen, må du avbestille eller endre timen senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før.

Sier du ikke ifra om timeendring eller avbestilling innen fristen, må du betale gebyr for ikke å ha møtt til timen.


 Info om dekning av reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les mer om hvordan du går frem på helsenorge.no

​Vestre Viken drifter Helseekspressen i Buskerud. Dette er busser med medisinsk utstyr ombord og som går til og fra Hallingdal, Numedal og Kongsberg mot Drammen og Oslo.

Plass på bussen bestilles enten via Pasientreiser hvis det er trafikalt grunnlag, eller via ansvarlig behandler (lege) hvis det er medisinsk årsak til å reise med bussen.​ 

Tidtabeller og mer informasjon om Helseekspressen

Her kan du se info om koronavirus, pandemien, våre tiltak for å bekjempe den, og hva du skal gjøre om du har time hos oss m.m.

Andre virus

Gi oss beskjed hvis du tidligere har fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL).
Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset.

Parkering ved Habiliteringssenteret

Generell info

Habiliteringssenteret har ti parkeringsplasser som er forbeholdt pasienter rett ved hovedinngangen.

NB! Deltakere på møter og kurs må benytte annen parkering i området.

Alle sykehusene i Vestre Viken er røykfrie.

Sykehusene i Vestre Viken er røykfrie. Det er totalforbud mot å røyke inne, og ute er det kun tillatt å røyke på anviste plasser.


Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester – enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video som et minne fra tiden ved et behandlingssted. Det blir som regel tillatt så lenge det kun er et sted, deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet eller tatt opp og alle synes det er ok.

Samtidig er det viktig å vite at behandlingsteder ikke er offentlige rom og at det kan være folk som ikke ønsker å bli fotografert, filmet, eller at lyd blir tatt opp av dem. Inne på behandlingssteder skal personvernet ivaretas og folk har rett til å forbli anonyme hvis de ønsker det. På behandlingssteder er det ikke lov til å ta bilder av, filme, eller ta lydopptak av medpasienter, besøkende eller ansatte uten at de har gitt tydelig samtykke til det først.