Kvalitetsavdelingen

Vi har et overordnet ansvar for utvikling, oppfølging og vedlikehold av kvalitetssystemene i Vestre Viken. Kvalitetssystemene er foretakets verktøy til å kontrollere, styre, utvikle og forbedre kvaliteten på de tjenester vi tilbyr. Vi samarbeider med stab og ledelse i klinikkene og bistår med støtte og kompetanse innenfor våre ansvarsområder.

Kontakt

Sentralbord:

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

Fasadebilde av Grønland 32 i Drammen.

Grønland 32, Drammen

Grønland 32

3045 Drammen